Wedi ei ganslo: Sgwrs yn rhagflaenu creu’r mynydd iâ mwyaf erioed

Mae'r sgwrs wedi ei ganslo oherwydd amgylchiadau na ellir eu rhagweld.

Wrth i arbenigwyr ym meysydd rhewlifoedd, hinsawdd ac eigioneg ddisgwyl am y foment y rhagwelir y bydd silff iâ Antarctig yn torri ac yn creu un o'r mynyddoedd iâ mwyaf a gofnodwyd – tua chwarter maint Cymru – mae staff a myfyrwyr Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddarlith ar yr union bwnc hwn gan aelod o'r British Antarctic Survey (BAS).

Bydd yr Athro Hilmar Gudmundsson o’r BAS yn trafod “Ocean-induced thinning of Antarctic Ice Shelves and the impact on the ice flow of the Antarctic Ice Sheet” am 6.00 ar Chwefror 2 ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau. Gall y ddarlith hon, sydd wedi ei hanelu at fyfyrwyr ac academyddion y Brifysgol, fod o ddiddordeb i'r cyhoedd hefyd, o ystyried tynged bresennol y silff iâ Larsen C, sydd o fewn 20 cilomedr o dorri’n rhydd.

Dywedodd trefnydd y sgwrs, Dr Mattias Green, sy’n Darllenydd mewn Eigioneg Ffisegol yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor:

"Mae'n anodd rhagweld effeithiau toriad mor fawr yn y llen iâ. Yr hyn sydd wedi ei weld yn y gorffennol yw bod rhewlifoedd wedi cyflym ar eu taith at y môr, gan nad yw llen iâ yn rhwystro’u llif at y môr, ac yn ei dro, mae hyn wedi cael effaith ar y lefel y môr. Yn y pen draw, bydd y mynydd iâ ei hun yn cael ei gludo i ffwrdd gan y cerryntau, ond nid  oes modd rhagweld llwybr ei daith gan nad yw’r basddwr yn y dyfroedd hyn wedi eu mapio yn dda. "

Ychwanegodd: "Mae gan yr Athro Gudmundsson record anhygoel mewn ymchwil ar ryngweithiadau iâ cefnfor. Mae wedi treulio cryn dipyn o amser ar y llenni iâ yn yr Antarctig  yn casglu data a'i ddefnyddio i ddilysu ei fodelau rhifiadol. Mae hefyd yn dod yn ôl gyda lluniau anhygoel, felly dylai fod rhywbeth at ddant pawb yn ei sgwrs."

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2017