Newyddion: Mehefin 2016

Rhaglen arloesol i helpu pobl oedrannus i gael mynediad at ofal arbenigol yn derbyn canmoliaeth uchel mewn wobrau gofal iechyd

Mae rhaglen arloesol sy'n defnyddio technoleg fideo i helpu pobl fregus ac oedrannus mewn cymunedau gwledig i gael mynediad at apwyntiadau gydag ymgynghorwyr wedi derbyn canmoliaeth uchel mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2016

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Mehefin a Medi. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2016