Newyddion: Gorffennaf 2016

Bwrlwm a Llechi: Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Bydd presenoldeb Prifysgol Bangor i’w weld a’i glywed ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn llenwi wythnos y brifwyl yn Sir Fynwy.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2016

Tanio Uchelgais ledled Gogledd Orllewin Cymru - Parc Gwyddoniaeth Menai yn derbyn caniatâd cynllunio llawn

Ar ôl i’r cais cynllunio amlinellol gael ei gymeradwyo’n unfrydol ym mis Mai 2015, mae Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf bellach wedi sicrhau caniatâd cynllunio llawn ar gyfer Parc Gwyddoniaeth arbennig cyntaf Cymru, a hynny ar Ynys Môn.   Drwy weithio gyda’r Penseiri, FaulknerBrowns Architects a’r prif gontractwyr sydd wedi’u penodi’n ddiweddar, bydd modd cwblhau'r prosiect cyffrous hwn gan Brifysgol Bangor.   Mae M-SParc yn bwriadu gorffen y gwaith adeiladu yn 2017/18.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2016

Pedwar allan o bedwar i Brifysgol Bangor yn Rownd Derfynol y Gwobrau Green Gown

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Green Gown 2016 gyda phob un o'i phedwar cynnig.   Hon yw'r flwyddyn gyntaf i'r brifysgol ymgeisio am y gwobrau pwysig hyn, a gynhelir gan The Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC).  Mae'r Brifysgol yn ymuno â dros 100 o sefydliadau eraill yn y rownd derfynol, yn cynrychioli oddeutu 1.5 miliwn o fyfyrwyr a bron chwarter miliwn o aelodau staff, sy'n manteisio ar gynlluniau cynaliadwyedd arloesol mewn addysgu, arweinyddiaeth, ymchwil a bywyd myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Chargé d’Affaires Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Bu dirprwyaeth o llysgenhadaeth Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar. Yn eu plith oedd Chargé d’Affaires y Llysgenhadaeth, Madame Marie-Louise Kafenge Nanga, a oedd yn awyddus i archwilio Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol a’u dogfennau yn ymwneud â’r Parchedig William Hughes a’r Congo Training Institute ym Mae Colwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2016

Canolfan Bedwyr yn y Gymuned

Wedi iddynt gwblhau cwrs gloywi iaith wedi ei deilwra’n benodol ar eu cyfer gan diwtoriaid iaith Canolfan Bedwyr, cyflwynwyd tystysgrifau i aelodau staff Cylch Meithrin Seiont a Pheblig, Caernarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Chwilio am wyddonwyr o blith y cyhoedd i ymchwilio i'n morfeydd heli

Er ein bod yn byw ar ynys, eto rydym yn gwybod ychydig ryfeddol am rannau o'n harfordir.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016