Newyddion: Medi 2016

Twf yn nifer y dysgwyr yn y Gogledd-Orllewin

Mae nifer yr oedolion sy’n dysgu Cymraeg yn y gogledd-orllewin ar ei fyny gyda Phrifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn cofnodi eu niferoedd uchaf erioed yn 2015/16 – cyfanswm o 3043 o ddysgwyr, sy’n gynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2016

Croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Fangor

Casglodd y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr rhyngwladol o Faes Awyr Manceinion fel rhan o’r gwasanaeth cludo myfyrwyr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop

Mae athletwraig leol sy’n ddeiliad bwrsariaeth chwaraeon gan Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o’r European Youth Weightlifting Championships yng Ngwlad Pwyl â medal arian yn y ‘snatch lift’ a medal efydd am ei holl ymdrechion yn y categori 48kg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Prifysgol Bangor yn sicrhau cyllid ar gyfer pum Ystafell Dosbarth Confucius

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill grant ar gyfer pum Ystafell Ddosbarth Confucius mewn ysgolion yng ngogledd Cymru. Dim ond cyllid ar gyfer cyfanswm o 60 ystafell ddosbarth a ddyfarnwyd ledled y byd eleni.

Menter gan Hanban, asiantaeth ddiwylliannol Tsieina, yw Ystafelloedd Dosbarth Confucius ac maent wedi eu lleoli mewn ysgolion a cholegau ar draws y byd. Eu bwriad yw bod yn ganolfannau lleol i ysgogi a chefnogi addysgu a dysgu arloesol ym maes iaith a diwylliant Tsieina ar draws cymunedau. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2016

Traffig yn ystod yr Wythnos Groeso

Gwybodaeth ynghylch llwybrau teithio ar gyger myfyrwyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2016

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 24 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2016