Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mai 2018

‘Taith i’r Gorffennol’ yn rhoi gwedd wahanol ar Gymru i dwristiaid cyfoes

Lansiwyd gwefan newydd sy’n cynnig gwedd anghyffredin ar Gymru gan dwristiaid y gorffennol o’r Almaen a Ffrainc ym Mhrifysgol Bangor heddiw (Iau 24 Mai).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2018

Project Profi ar Restr Fer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru

Mae Profi, project dysgu drwy brofiad a mentora sy'n rhoi cefnogaeth i ddisgyblion blwyddyn 12 ysgolion uwchradd Ynys Môn a Gwynedd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru.

Mae Profi yn rhoi hwb i hyder ac yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy a hunan-barch drwy gyfrwng cyfres o weithdai wythnosol gyda'r nod o gynnig nifer o brofiadau gwahanol i'w helpu i ehangu eu gorwelion.  Mae'r project wedi bod yn cael ei redeg yn llwyddiannus am bum mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2018

Taflu Goleuni ar ‘Arlunydd Gorau’ Cymru

Eleni, bydd darlith gelf flynyddol T Rowland Hughes Prifysgol Bangor yn dathlu canmlwyddiant geni Syr Kyffin Williams, Cymrawd er Anrhydedd y Brifysgol ac un sy’n cael ei ystyried gan nifer yn bennaf arlunydd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2018

The Toddlers who took on Dementia

Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n dilyn tri diwrnod o weithgareddau a drefnwyd i geisio archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

Dathlu Diwrnod Ewrop

Ar 9 Mai, bydd Prifysgol Bangor yn dathlu Diwrnod Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau ArthuraiddPrifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2018

2001 yn dod i Fangor

Bydd y Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu hanner canfed pen blwydd y ffilm chwedlonol, 2001: A Space Odyssey yn Pontio ddydd Sadwrn, 16 Mehefin 2018.  

“Mae 2001: Beyond 50” yn ddiwrnod o sgyrsiau, cerddoriaeth a chelf sy'n dathlu'r ffilm sy'n cynnwys amrywiaeth eang o arbenigwyr a phobl a weithiodd ar y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2018