Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Codwyr pwysau Bangor yn codi’r bar unwaith yn rhagor

Cafwyd tystiolaeth bellach o enw da Prifysgol Bangor fel cadarnle o ragoriaeth ym maes codi pwysau wrth i’w hathletwyr-fyfyrwyr dorri sawl record ym Mhencampwriaeth y Welsh Seniors yn ddiweddar.

Wedi ei gynnal yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol ar 2 Mawrth, cafwyd cyfle i ddau athletydd geisio am glod cenedlaethol ‘gartre’ yng Nghanolfan Brailsford. Llwyddodd Catrin Jones a Michael Farmer, ill dau yn ddeiliaid Ysgoloriaeth Chwaraeon, i ennill Medalau Aur yn eu disgyblaethau amrywiol a rhyngddynt, torrwyd sawl record Gymreig (hŷn) a Phrydeinig dan 20.

Aeth Catrin, sy’n fyfyrwraig yn yr Ysgol Seicoleg, ati i dorri’r record dan 23 ar gyfer y ddisgyblaeth clean and jerk, a llwyddo i gyfateb y record Brydeinig dan 23 presennol ar gyfer ei phwysau.

Cliciwch yma i weld proffil o Catrin ac i ddarllen straeon cysylltiedig am ei llwyddiannau yn y gamp hyd yma.

Llwyddodd Michael, sy’n fyfyriwr yn ail flwyddyn ei radd mewn Daearyddiaeth yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol, i dorri’r record dan 23 ar gyfer disgyblaethau’r snatch, y clean and jerk ac ar gyfer ei sgôr gyfanswm.

Cliciwch yma i weld fideo o Michael yn trafod pam y dewisodd astudio a hyfforddi ym Mhrifysgol Bangor.

Hefyd yn cymryd rhan yn y bencampwriaeth oedd ennillydd Medal Aur Gemau’r Gymanwlad, Gareth Evans, sydd hefyd yn aelod staff. Parhaodd i brofi llwyddiant drwy ennill ei gategori a gosod recordiau hŷn Cymreig a Phrydeinig newydd. Mae Gareth wrthi’n paratoi ar gyfer y Pencampwriaethau Ewropeaidd a gaiff eu cynnal fis Ebrill yn Batumi, Georgia.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Ysgoloriaethau Chwaraeon y Brifysgol, cliciwch yma.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019