Mae Gorllewin Cymru'n suo gan Sillafwyr Sydyn

Ennillwyr (ch-dd) Gabriella Razie, Ysgol Bro Edern (Caerdydd) categori Ffrangeg; Melys Thomas, Ysgol Maes Garmon (Yr Wyddgrug) yng nghategori Cymraeg ail iaith; Ella Parry, Ysgol St Martin’s (Caerffili) yn y category Sbaeneg ac Efa Huw, o Ysgol Tryfan.Ennillwyr (ch-dd) Gabriella Razie, Ysgol Bro Edern (Caerdydd) categori Ffrangeg; Melys Thomas, Ysgol Maes Garmon (Yr Wyddgrug) yng nghategori Cymraeg ail iaith; Ella Parry, Ysgol St Martin’s (Caerffili) yn y category Sbaeneg ac Efa Huw, o Ysgol Tryfan.Yn ddiweddar daeth 90 o ddisgyblion blwyddyn 7 o 30 o ysgolion ynghyd i gystadlu yn seithfed rownd derfynol genedlaethol flynyddol Cystadleuaeth Spelling Bee Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Daeth disgyblion o bob rhan o Gymru, yn cynrychioli'r holl ranbarthau sy'n ymwneud â Llwybrau at Ieithoedd, ynghyd i gystadlu am un o bedwar teitl Pencampwr Cystadleuaeth Genedlaethol Spelling Bee 2017, mewn naill ai Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Gymraeg ail iaith. 

Ymysg y rhai a oedd yn cefnogi'r digwyddiad roedd Hyrwyddwyr Iaith o blith myfyrwyr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, a staff o'r ysgol honno. 

Daeth y goreuon o blith sillafwyr amlieithog Cymru i'r rownd derfynol.  Roedd ysgolion o amgylch y wlad wedi bod yn cynnal y tri cham cyntaf ers mis Medi, gydag 20 gair newydd yn cael ei ychwanegu i bob cam.   Felly, roedd yna gyfanswm o 80 gair y gallai disgyblion gael eu profi ynddynt yn ystod y rownd derfynol genedlaethol.  

Cymerodd chwe ysgol o Ogledd Cymru ran, gyda dwy ohonynt yn ennill yn eu dosbarthiadau:  Efa Huw, o Ysgol Tryfan mewn Almaeneg, a Melys Thomas o Maes Garmon mewn Cymraeg ail iaith.  Eraill a ddaeth i'r rownd derfynol oedd Kristen Rattray (Maes Garmon, Cymraeg ail iaith), Alyssa Aranas a Seweryn Dzikowski (St Joseph’s, Almaeneg) a Lily Jones (Rhiwabon, Ffrangeg).

Meddai Rubén Chapela-Orri, Cydlynydd Project Llwybrau at Ieithoedd Cymru, sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Bangor  "Hwn oedd un o'n digwyddiadau amlycaf, gyda chymaint o ddisgyblion dawnus o bob rhan o Gymru'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth gyffrous hon.  Fe wnaethant weithio'n hynod galed drwy gydol y flwyddyn, a Sian Stoodley (Comisiwn Ewropeaidd) a Talat Chaudhri (Dirprwy Faer Aberystwyth) yn cyflwyno’r gwpan tlws ar gyfer Almaeneg i Efa Huw, o Ysgol Tryfan.Sian Stoodley (Comisiwn Ewropeaidd) a Talat Chaudhri (Dirprwy Faer Aberystwyth) yn cyflwyno’r gwpan tlws ar gyfer Almaeneg i Efa Huw, o Ysgol Tryfan.gwelwyd rhai sgiliau iaith arbennig iawn gan bawb a ddaeth i'r rownd derfynol. ”

Meddai Mrs Margaret Appleby, athrawes Ffrangeg yn Ysgol Rhiwabon:

“Enillodd Lily ddwy rownd ei chystadleuaeth a daeth yn ail drwodd a thro.  Roedd yn ardderchog ac roedd ei hynganu'n berffaith.  Tynnodd un o'r beirniaid sylw at ei gallu arbennig."

Noddwyd y gystadleuaeth yn garedig gan y Comisiwn Ewropeaidd ac fe wnaeth cynrychiolwyr o Alliance Française, Swyddfa Addysg Llysgenhadaeth Sbaen, Goethe Institut, Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth, a Chyngor Aberystwyth, roi sgyrsiau i'r disgyblion a chynnig eu cefnogaeth iddynt.  

Darllenwch hefyd:
Disgyblion yn derbyn gwobrau Ieithoedd Modern

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern: Diweddariad

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017