Y berthynas rhwng Tseina a Chymru yn blodeuo ar lan y Fenai

Ar ei hymweliad â Bangor yn ddiweddar, cafodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan AC, gyfle i ddysgu mwy am waith y Sefydliad Confucius yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tseina o fewn cymunedau gogledd Cymru.Eluned Morgan AC yn cymryd rhan mewn seremoni de draddodiadolEluned Morgan AC yn cymryd rhan mewn seremoni de draddodiadol

Mae’r ganolfan ym Mangor, a sefydlwyd yn 2012, yn un o dros 500 o sefydliadau tebyg drwy’r byd a’i nod yw hyrwyddo ­­­diwylliant, iaith a threftadaeth Tseina yng ngogledd Cymru yn ogystal â hyrwyddo diwylliant, iaith a threftadaeth Cymru i bobl Tseina. Ymhlith ei weithgareddau bob dydd, bydd yn darparu cyrsiau Mandarin i grwpiau ac unigolion ac yn cynnig cymorth i sefyll arholiadau Tseinïeg, bydd yn cynnal  gweithdai Tseineaidd i grwpiau a chyrff cymunedol, yn ogystal â threfnu digwyddiadau i gyd-fynd â dathliadau Tseinïeg. Yn ei dro hefyd bydd yn hyrwyddo Cymru i Tseina drwy raglenni cyfnewid myfyrwyr a chefnogaeth i fusnesau Cymreig.

Yn ystod ei hymweliad â Sefydliad Confucius, cafodd y Gweinidog gyfle i ddysgu mwy am berthynas y Sefydliad gydag ysgolion, cymunedau a busnesau lleol gogledd Cymru, drwy ddysgu Mandarin iddyn nhw er enghraifft, yn ogystal ag ymweld â Phafiliwn Tseineaidd y Ddwy Ddraig a Lolfa Gymreig y Ddwy Ddraig sy’n cynrychioli draig goch Tesina a draig goch Cymru ac sy’n cefnogi cyfnewid diwylliannol rhwng y ddwy wlad. Cafodd hefyd gyfle i gyfarfod staff a myfyrwyr Tseineaidd Prifysgol Bangor, a mwynhau seremoni de a pherformiad o’r offeryn cerdd Tseineaidd traddodiadol, y guzheng.

Meddai Dr Lina Davitt, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius ym Mangor, yn dilyn ymweliad y Gweinidog:

“Mae wedi bod yn fraint cael Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru yn ymweld â ni yma ym Mangor. Nod Sefydliad Confucius yw i bontio’r cyfnewid diwylliannol ac addysgol rhwng Tseina a Chymru ac roedd cael dangos ein murluniau Tseineaidd a Chymreig ac esbonio pwysigrwydd y celfyddydau gweledol yn ein gwaith yn anrhydedd mawr. Fe gawsom ni hefyd gyfle euraidd i rannu gwybodaeth am ein rhaglenni cyfnewid gyda Tseina, yn ogystal â phwysleisio sut mae dwyieithrwydd y Brifysgol yma yn gallu cefnogi’r gwaith yr ydym yn ei gyflawni.”

Bydd cyfle i’r cyhoedd ddysgu mwy am ddiwylliant Tseina yn ystod dathliadau Blwyddyn Newydd Tseineaidd ym Mangor ar Chwefror 9fed. Mwy o fanylion yma: www.bangor.ac.uk/confucius-institute/index.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2019