Ysgol St Gerard's ar Ben y Fainc!

Dr Mike Beckett, Pennaeth cemeg ym Mhrifysgol Bangor efo'r tîm buddugol o Ysgol St Gerard’s: (chwith-dde) Andreas Alexandrou. Matthew Willis, Shenona Mitta a Jacob Alexandrou.Dr Mike Beckett, Pennaeth cemeg ym Mhrifysgol Bangor efo'r tîm buddugol o Ysgol St Gerard’s: (chwith-dde) Jacob Alexandrou. Matthew Willis, Shenona Mitta a Andreas Alexandrou.Tîm o Ysgol St Gerard's ym Mangor a enillodd ornest Gogledd Cymru yn y gystadleuaeth Pen y Fainc eleni, a gynhelir gan yr Ysgol Cemeg ym Mhrifysgol Bangor.

Caiff y Gystadleuaeth Genedlaethol i rai 14-16 oed ei rhedeg gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg, a chynhelir gornestau ar hyd a lled y wlad.

Curodd  tîm Ysgol St Gerrard’s naw Tîm arall  i ennill y cyfle i ymweld â'r Adran Cemeg ym Mhrifysgol Loughborough i gymryd rhan yn y rownd derfynol, a gynhelir ar 29 Ebrill 2017.  

Meddai Dr Lorrie Murphy o Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor: "Cawsom ein plesio'n fawr gyda lefel y wybodaeth gemeg a ddangoswyd gan bob un o'r ysgolion a ddaeth i gystadlu.  Roedd yr ornest ranbarthol unwaith eto eleni yn un agos iawn.   Dymunwn bob llwyddiant i St Gerard's yn Loughborough yn Ebrill.   Y sgôr a enillodd oedd 53/70 sy'n dda iawn."

Roedd Techniquest Wrecsam yn bartneriaid newydd eleni gan alluogi i ysgolion o fwy o bellter nag erioed o'r blaen gymryd rhan.   Gwnaed hyn drwy ddefnyddio sesiynau Skype ar gyfer y cyflwyniad a'r diweddglo - tra  cynhaliwyd y cwis yr un pryd ar y ddau safle.

Daeth wyth tîm i Fangor ac roedd dau dîm yn Techniquest yn Wrecsam.

Yr ysgolion a gymerodd ran oedd:

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Uwchradd Penarlâg

Ysgol St Gerard's

Ysgol St Brigid

Ysgol Friars

Ysgol Aberconwy

St Davids College

Rydal Pehrhos (enillwyr y llynedd)

Ysgol Tryfan

Ysgol Gyfun Llangefni

I gael mwy o wybodaeth am ein holl ddigwyddiadau i ysgolion, ewch i'r adran i ysgolion ar wefan Cemeg.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2017