Gwasanaethau Ysgolion

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer ysgolion a cholegau, gyda’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ac annog pobl ifanc i ystyried y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys darparu cyngor cyn gwneud cais, cynnal sgyrsiau â darpar ymgeiswyr a darparu sesiynau rhyngweithiol â’r nod o godi golygon disgyblion ifanc.

Am restr gyflawn o’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i ysgolion, ewch i’n tudalennau Gwasanaeth Cyswllt ag Ysgolion.