Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Broadband and Optical Communications MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Broadband and Optical Communications
  • Cymhwyster: MSc
  • Hyd: 1 year full-time

This course aims to give suitable graduates an in-depth understanding of the technology, and the drivers for the technology, in the area of broadband and mobile communications. The course will also provide exposure to current research activity in the field. Upon completing the programme, you will have a detailed understanding of the current practices and directions in this topic, and will be able to apply them to the task of continuing the roll-out of advanced communication services across the globe.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Click on the link below to see the modules current students are studying on this course.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Broadband and Optical Communications.

Gofynion Mynediad

This degree is aimed at candidates who have gained an Honours degree in Electronic Engineering, Physics or a related scientific discipline, at a 2.ii level or higher or the international equivalent. Applicants with initial degrees in other disciplines will be considered on an individual basis, with the assessment based on the applicant’s potential to succeed on, and benefit from, the course.


Applicants from overseas must in addition demonstrate competence in English to level IELTS 6.0 overall and no element under 5.5. An appropriate ELCOS (Bangor University English Language School) pre-sesional course may be taken to achieve the required English language level.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Graduates can expect to find employment in the fast-developing communications industry, from local-loop service providers to backhaul network companies. You will have advanced skills in the analysis and design of broadband communi-cation systems and components, with a particular emphasis on optical communications. These skills will be immediately applicable in the ever-growing communications industry.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf