Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Electronic Engineering MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Electronic Engineering
  • Cymhwyster: MSc
  • Hyd: 1 year full-time; 2 years part-time

This programme aims to provide a broad based Electronic Engineering MSc which will enable you to contribute to the future development of electronic products and services. The course reflects Bangor’s highly regarded research activity at the leading edge of electronic engineering. The MSc will provide relevant, up-to-date skills that enhance the engineering competency of its graduates and allows a broader knowledge of electronic engineering to be acquired by studying important emerging technologies, such as, optoelectronics, bioelectronics, polymer electronics and micromachining. The course is intended for graduates in a related discipline, who wish to enhance and specialise their skills in several emerging technologies.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Click on the link below to see the modules current students are studying on this course.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Electronic Engineering.

Gofynion Mynediad

This degree is aimed at candidates who have gained an Honours degree in Electronic Engineering, Physics or a related scientific discipline, at a 2.ii level or higher or the international equivalent. Applicants with initial degrees in other disciplines will be considered on an individual basis, with the assessment based on the applicant’s potential to succeed on, and benefit from, the course.

Applicants from overseas must in addition demonstrate competence in English to level IELTS 6.0 overall and no element under 5.5. An appropriate ELCOS (Bangor University English Language School) pre-sessional course may be taken to achieve the required English language level.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

All graduates of this course will have skills and knowledge in the techniques and ideas of modern electronic systems, with a particular emphasis on the influence of nanotechnology on their design. You will also have developed scientific and engineering skills specific to your particular module choices, from the design of multi-million gate digital circuits to modelling communication systems and optoelectronic devices which are of immediate applicability in technical industries.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The school has close links with local and national technology companies, with potential for work placements, research and development opportunities and collaborative projects.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf