Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-2117:
The Marketing of Services

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Stephen Jones

Amcanion cyffredinol

To provide an understanding of the unique characteristics of services, including intangibility, inseparability, perishability, and variability. To develop skills of practical application when formulating effective marketing strategies for a variety of service activities.

Cynnwys cwrs

Topics may include but not be limited to: understanding and framing service experiences; measuring Service Quality; the role of technology in service quality; the contribution of service setting and participants; Price/Value/Quality in service creation & delivery; communication - more than promotions; managing demand and customer confidence; delivering Service delivery globally.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+ (40-49%): No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

ardderchog

A- to A* (70+%): Outstanding performance. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

C- i C+

C- to C+ (50-59%): Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

da

B- to B+ (60-69%): Very good performance. Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

Canlyniad dysgu

  1. Design effective service delivery strategies.

  2. Analyse service situations.

  3. Integrate marketing of services with other functions of management.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 40
Exam S2 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Students will be expected to engage in research & essential reading.

78
Tutorial

There will be 2 tutorials in which students will complete in-depth analysis of a particular service situation.

2
Lecture

2 hour lecture weekly.

20

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
  • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
  • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
  • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
  • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
  • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
  • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
  • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
  • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

  • People management: to include communications, team building, leadership and motivating others.
  • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
  • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
  • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
  • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
  • Networking: an awareness of the interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation and their use in generating business contacts.
  • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
  • Ability to work with people from a range of cultures.
  • Articulating and effectively explaining information.
  • Building and maintaining relationships.
  • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
  • Emotional intelligence and empathy.
  • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
  • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Fisk R.P., Grove S.J. & John J. (2014) “Services Marketing an interactive approach”, Houghton Mifflin 4th ed

Wortz J., & Lovelock C. (2016) “Services Marketing: People, Technology, Strategy”, 8th Ed, World Scientific Publishing Company, ISBN-13: 978-1944659011

Wilson A, et al (2016 “Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm”, 3rd ed, McGraw-Hill Education, ISBN-13: 978-0077169312

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: