Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BIC-0005:
IT & Comm Skills

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Marketing: Bangor International College

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mrs Laura McKenzie

Amcanion cyffredinol

This module focuses on appropriate means of communication in academic work and in addition provides the appropriate foundation in computing and IT skills to enable students to be successful in their undergraduate studies. Students will become familiar with the conventions of academic discourse and writing and learn to avoid plagiarism and poor academic practice. The module aims to:

 1. To introduce students from a range of backgrounds to the notions of good and bad academic practice, referencing their written work and the avoidance of plagiarism
 2. To enable students to submit their assignments appropriately by developing their IT skills in word-processing and spreadsheets
 3. To develop students’ presentation skills through public speaking and debate and to introduce the use of Powerpoint as an enhancement

Cynnwys cwrs

This module focuses on appropriate means of communication in academic work and in addition provides the appropriate foundation in computing and IT skills to enable students to be successful in their undergraduate studies. Students will become familiar with the conventions of academic discourse and writing and learn to avoid plagiarism and poor academic practice.

During the module the students become learn how to use with confidence the computer keyboard, a printer linked with their computer and the Windows interface. They become familiar with and develop their understanding and knowledge of the uses of the key Microsoft Office programmes – Word, Excel and Powerpoint – and are shown in particular how these might be successfully used in academic studies, in particular in the presentation of written work and in the preparation and delivery of oral presentations.

The students are taught the most effective ways to search the Internet for information and of the need to evaluate it properly. They are shown how the computer can be an important tool in aiding their development as independent learners.

The students are also taught how IT can contribute to the learning process and provide a range of ways of communicating information between student and teacher and within the teaching group, whether this be via e-mail, the University’s VLE or social media

Meini Prawf

ardderchog

-A (70%>)

Student has shown a strong level of competence in her/his use of IT within the context of studies and uses appropriate software packages with a high degree of fluency. The student’s achievement shows a strong suitability for study at undergraduate level.

trothwy

-D (40%>)

Student has demonstrated a sufficient knowledge of IT and its application to studies and a basic facility with appropriate software packages to allow the minimum level of pass for progression onto an undergraduate degree programme.

da

-B (50%>)

Student has demonstrated a sound, basic knowledge of IT and its application to studies and is able to use appropriate software packages with a moderate degree of fluency. The student’s achievement shows him or her as clearly able to cope with the demands of undergraduate study.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of the concept and terminology behind the design and construction of spreadsheets and to use Microsoft Excel to create simple spreadsheets in the context of academic studies

 2. Use Microsoft Word to create, format, edit and save documents

 3. Use Microsoft Powerpoint to create, format, edit and deliver presentations

 4. Demonstrate an understanding of how the Internet works and undertake research using Internet search engines

 5. Use the VLE, e-mails and social media as learning and communication tools

 6. Show familiarity with the University’s referencing system and demonstrate an awareness of what constitutes good academic practice

 7. Use a computer keyboard, printer and the Windows interface with confidence

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Task 1_Questionnaire

Design and create a questionnaire using Microsoft Word, and use it to collect data on a chosen topic. Specific and task relevant assessment criteria.

20
GWAITH CWRS Task 2_Presentation

Prepare a Microsoft PowerPoint presentation to explain your findings in Assignment 1, and to show your results and findings. Give the presentation to the class. Specific and task relevant assessment criteria.

20
GWAITH CWRS Task 3_Report (Group)

Research a topic provided by the tutor. Use the internet and the library for this. Write an illustrated research report of findings. Specific and task relevant assessment criteria. Group mark given to all group members with group work being 1 assessment descriptor.

20
GWAITH CWRS Task 4_Poster (Group)

Using the research from assignment 3, create an infographic to present the data in the form of a poster. Specific and task relevant assessment criteria. Group mark given to all group members with group work being 1 assessment descriptor.

20
GWAITH CWRS Task 5_Reflective analysis

Using Microsoft Word, write a reflective analysis of your learning of the module. Specific and task relevant assessment criteria.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Laboratory

30 hours in computer laboratory through the term

30
Private study

reading, preparing and taking assessments

50
Seminar

20 hours of seminar style classes through the term

20

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Cottrell, S. (2013) The Study Skills Handbook 4th Edition, Palgrave Study Guides Cottrell, S. & Morris, N. (2012)Study Skills Connected, Palgrave Study Guides

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: