Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ICE-2701:
AI & Game Design

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Amcanion cyffredinol

To present artificial intelligence (AI) – fundamental concepts, theories, tools and technologies – in the applied setting of developing computer games.

Cynnwys cwrs

Indicative content includes:

 • Introduction to Artificial Intelligence (AI) technologies and how they can be used to construct computer games.
 • Introduction to the core topic of the application of AI algorithms and approaches in modern computer games.
 • Introduction to the appropriate game enabling technologies for designing movement, animation and behaviour for games.
 • Introduce how search algorithms can be applied within a game context.
 • Introduce Artificial Life concepts and their application in games.
 • Provide practical experience of developing AI agents and techniques in a game engine.

Meini Prawf

trothwy

Equivalent to 40%. Uses key areas of theory or knowledge to meet the Learning Outcomes of the module. Is able to formulate an appropriate solution to accurately solve tasks and questions. Can identify individual aspects, but lacks an awareness of links between them and the wider contexts. Outputs can be understood, but lack structure and/or coherence.

ardderchog

Equivalent to the range 70%+. Assemble critically evaluated, relevent areas of knowledge and theory to constuct professional-level solutions to tasks and questions presented. Is able to cross-link themes and aspects to draw considered conclusions. Presents outputs in a cohesive, accurate, and efficient manner.

da

Equivalent to the range 60%-69%. Is able to analyse a task or problem to decide which aspects of theory and knowledge to apply. Solutions are of a workable quality, demonstrating understanding of underlying principles. Major themes can be linked appropriately but may not be able to extend this to individual aspects. Outputs are readily understood, with an appropriate structure but may lack sophistication.

Canlyniad dysgu

 1. Discuss the state of the art and future of AI in games.

 2. Demonstrate various search and navigation strategies and apply them in developing computer games.

 3. Implement AI algorithms and build games using a game engine.

 4. Explain the concepts of artificial life, intelligent agents and behaviour-based AI, and how they can be applied when designing video games.

 5. Describe concerns over professional, moral and ethical issues over exploiting AI in games.

 6. Explain various AI technologies and how they can be applied to construct computer games.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Development Blog

Blog detailing development of AI game application.

30
ARHOLIAD Examination

End of semester exam.

30
GWAITH CWRS Developed Game + Code

Develop a game which demonstrates various types of AI.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

12 hours over 12 weeks

12
Laboratory

2 hours per week for 12 weeks

24
Private study

Background reading, revision, game engine tutorials.

68
Individual Project

Semester wide assignment and report

96

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Knowledge and understanding of facts, concepts, principles & theories
 • Use of such knowledge in modelling and design
 • Problem solving strategies
 • Deploy theory in design, implementation and evaluation of systems
 • Recognise legal, social, ethical & professional issues
 • Specify, design or construct computer-based systems
 • Evaluate systems in terms of quality and trade-offs
 • Development of general transferable skills
 • Methods, techniques and tools for information modelling, management and security
 • Defining problems, managing design process and evaluating outcomes
 • Knowledge and understanding of mathematical principles
 • Knowledge and understanding of computational modelling
 • Principles of appropriate supporting engineering and scientific disciplines

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: