Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobr aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Yn 2017, Prifysgol Bangor oedd yr unig brifysgol yng Nghymru i dderbyn Gwobr Aur, a golyga hyn bod ein dysgu o’r radd flaenaf.

Canfu rhai o'n hardaloedd cryfaf i fod;

  • Ennyn diddordeb myfyrwyr
  • Arferion addysgu ac asesu
  • Cymorth wedi ei bersonoli
  • Ein gwaith yn gwella cyflogadwyedd y myfyrwyr

Rhagoriaeth Addysgu ac Ymchwil

Caiff rhagoriaeth addysgu Prifysgol Bangor ei adlewyrchu gan ganlyniadau y Brifysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, a ganfu fod mwy na thri chwarter o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n arwyddocaol yn rhyngwladol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr ymysg y gorau yn y DU

Mae llwyddianau eraill y Brifysgol yn cynnwys canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019.  Mae’r canlyniadau yn gosod Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion y DU am foddhad myfyrwyr.

Cafodd ein clybiau a chymdeithasau eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau What Uni 2019. Cafodd ein llety hefyd eu henwi y gorau ym Mhrydain yng ngwobrau What Uni 2018.