Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltwch â ni

Beth bynnag yw eich ymholiad, cysylltwch â ni drwy godi'r ffôn neu e-bostiwch gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Os ydych yn ansicr ynglyn â pha rif i'w ddefnyddio, ffoniwch 01248 382005 a gofynwch i gael siarad ag un o'n cynghorwyr recriwtio myfyrwyr. Gallwch hefyd ebostio ni ar ymholiadau@bangor.ac.uk

Ein cyfeiriad yw :

Ymholiadau
Marchnata a Recriwtio
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd,
Gogledd Cymru
LL57 2DG

Switsfwrdd y Brifysgol: 01248 351151

Derbyniadau

Ffôn: 01248 383717
e-bost: derbyniadau@bangor.ac.uk

Diwrnod Agored ac Ymweliadau eraill

Ffôn: 01248 388143
e-bost: marchnata@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Anabledd

(yn cynnwys cefnogaeth i fyfyrwyr â gwahaniaethau dysgu penodol megis dyslecsia a dyspracsia, a chymorth i fyfyrwyr â chyflyrau iechyd meddwl)

Ffôn: 01248 383620/ 382032

e-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

Ffôn: 01248 382024
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

Llinell Gymorth System Glirio

Ffôn: 0800 3285763

Prospectws a Llenyddiaeth arall y Brifysgol

Ffôn: 01248 382005 / 383561
e-bost: prospectws@bangor.ac.uk

Swyddfa Neuaddau

Ffôn: 01248 382667
E-bost: neuaddau@bangor.ac.uk

Swyddfa Rhyngwladol

Ffôn: 01248 382028
e-bost: international@bangor.ac.uk

Uned Ddyslecsia

Liz du Pré, Tiwtor i Fyfyrwyr Dyslecsig
Ffôn: 01248 383843 / 383620
e-bost: dyslecsia@bangor.ac.uk

Ymholiadau Cyffredinol

Prospectws a Llenyddiaeth arall y Brifysgol

Tel: (01248) 351151