Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

Medrwch nawr geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig.

Os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018, medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig fyny hyd at £25,000. Gall hyn eich helpu gyda ffioedd cwrs a chostau byw tra eich bod yn astudio.

Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein.

Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eich arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs.