Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-3009:
Lleoliad Gwaith

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Ms Sian Pierce

Overall aims and purpose

Mae’r modwl hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gael profiadau proffesiynol priodol ar gyfer eu cyrsiau gradd . Gall ymestyn gorwelion parthed cyfleoedd gyflogaeth ôl raddedig wedi iddynt adael y Brifysgol. Mae’r cynllun yn adeiladu ar gyfres o sgiliau cafwyd eu meithrin fel rhan o Gynllun Gwobr Cyflogadwyedd Prifysgol Bangor ac mae’r lleoliad yn cyfrannu at y gyfres o sgiliau gellir eu cyfri tuag at y wobr. Rhaid i fyfyrwyr gymryd cyfrifoldeb parthed negodi lleoliad gyda darpar leolwyr ac fe fydd darparwyr yn asesu perfformiad y myfyrwyr tra eu bod ar y lleoliad gwaith. Mae myfyrwyr yn darparu portffolio sydd yn gwerthuso'r mudiad/ gweithle sydd wedi darparu’r lleoliad ynghyd ag hunan asesiad o’u perfformiad unigol.

Course content

Mae’r elfen ymarferol o’r modwl yn cynnwys lleoliad bloc o 15 - 20 diwrnod dylid ei gwblhau rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn ( y flwyddyn olaf.) Rhaid i’r lleoliad gael ei gymeradwyo gan gyfarwyddwr y modwl cyn y ceir caniatâd i ddechrau gwaith ar y lleoliad ; fe fydd y cyfarwyddwr hefyd yn monitro cynnydd y myfyriwr, gan amlaf trwy e-bost. Yn ystod y semester wedi iddynt gwblhau’r lleoliad, disgwylir i fyfyrwyr fynychu cyfarfod, tiwtorialau unigol ac i gyflwyno’r portffolio lleoliad

Assessment Criteria

threshold

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad a hefyd yn dangos rhyw faint o ymgais at hunan- arfarnu..

good

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad , esbonio lle ‘r mudiad yn y sector gwaith, hefyd yn gwneud argymhellion am sut i wella’r mudiad ar lefel trefniadol a phersonol a hefyd dangos ymrwymiad i’r broses hunan arfarniad.

excellent

Asesiad darparwr lleoliad – pasio . Portffolio lleoliad yn disgrifio’r mudiad lleoliad, yn esbonio’r gwaith gwnaed gan y myfyriwr tra ar leoliad , esbonio lle ‘r mudiad yn y sector gwaith, a gwneud argymhellion adeiladol a beirniadol am sut i wella’r mudiad ar lefel trefniadol a phersonol a hefyd dangos ymrwymiad meddylgar gyda’r broses hunan arfarniad.

Learning outcomes

 1. Esbonio hanes, gweithredoedd a strwythur presennol y mudiad lle buont ar leoliad.

 2. Gwerthuso lle’r mudiad yn y sector

 3. Esbonio mewn manylder un elfen o weithredoedd y mudiad( os yn bosibl ddylai hwn fod yn weithred y buont yn ymgymryd â hi yn ystod y lleoliad ) a hefyd i wneud argymhellion o sut i wella hyn.

 4. Adolygu eu cyfraniad i’r gweithredoedd a hefyd i’r mudiad yn gyffredinol .

 5. Ystyried eu perfformiad ar y lleoliad yn gyd-destun rhinweddau personol, cryfderau a gwendidau sgiliau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Placement Portfolio 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Work-based learning

Lleoliad unigol 20 diwrnod x 7 awr y diwrnod

140
 

6*1 hour workshops 4 * 2 hour workshops (with Careers/Employability)

14
Private study 46

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Employability Skills Process management : 1. Organisation - able to coordinate an administer workloads efficiently 2. Prioritisation - able to rank tasks according to level of importance 3. Planning - able to set achievable goals and structure the necessary action, using SMART GOAL techniques. 4. Complexity management- able to handle ambiguous and complex situations and their consequences 5. Decision making - able to decide firmly, clearly and swiftly upon a course of action from a series of options 6. Evaluation - able to examine the outcomes of tasks and events within the placement from a personal and organisational viewpoint also judge levels of quality and importance

Courses including this module