Coronavirus (Covid-19) Information

Module WMC-4111:
Project Perfformio 1

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

Cynlluniwyd y modiwl hwn i alluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau perfformio ymhellach fel offerynwyr, cantorion, arweinyddion, cyfeilyddion neu gerddorion siambr. Bydd y myfyrwyr yn cael hyfforddiant unigol gyda thiwtor arbennigol i ymdrin â thechneg, arddull a dehongli i safon uwch. Yn ychwanegol, bydd y myfyrwyr yn mynychu ac yn cymryd rhan mewn gweithdai pythefnosol, wedi eu harwain gan diwtor y modiwl, a fydd yn mynd i'r afael yn fwy cyffredinol â'r sgiliau y mae ar berfformiwr eu hangen, a bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu hyder, profiad a gwybodaeth.

Mae wedi ei fwriadu ar gyfer perfformwyr sydd eisoes yn gweithio i safon bron-yn-broffesiynol, neu sydd â photensial o gyrraedd y fath safon.

Course content

Bydd cynnwys y modiwl yn canolbwyntio ar dechneg perfformio, pedagogaeth, dadansoddi, astudiaethau dehongli, astudiaethau perfformio, rhaglenni, ysgrifennu nodiadau rhaglen, a pharatoi ar gyfer perfformio. Bydd y gweithdai hefyd yn ystyried cyflwyniad ar lwyfan a swyddogaeth cyfathrebu wrth berfformio.

Bydd pwysoliad y pynciau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gan ymateb i arbenigeddau perfformwyr a diddordebau'r myfyrwyr.

Assessment Criteria

excellent

Rhagorol (70+) Perfformiadau sydd yn dechnegol drawiadol ac yn argyhoeddi o ran arddull, gan ddangos llawer o wreiddioldeb o ran y dull o ddehongli, gyda nodiadau rhaglen (neu gyflwyniad ar lafar) sy'n peri i rywun feddwl ac sy’n hynod wreiddiol.

threshold

Trothwy (50-59) Perfformiadau sydd gan fwyaf yn gywir ac yn briodol o ran arddull, gyda nodiadau rhaglen (neu gyflwyniad ar lafar) sydd yn cynnwys peth gwybodaeth ac yn eitha trefnus.

good

Da (60-69) Perfformiadau sydd wastad yn gywir gydag ymwybyddiaeth o arddull, gan ddangos peth gwreiddioldeb o ran y dull o ddehongli, gyda nodiadau rhaglen sy'n ddiddorol ac yn graff.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu rhaglennu a pherfformio repertoire arbenigol / datganiad eang sy'n cyfleu dealltwriaeth fanwl o strwythur, cyd-destun a thechneg offerynnol / lleisiol, ac yn glynu wrth yr elfennau hynny.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu ymwneud yn gyfannol â'r cyfeiliant, mewn modd cyfarwydd, lle bo hynny'n briodol.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu cyfleu mewn geiriau resymeg, dadansoddiad a gwerthusiad o repertoire eu datganiad.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DEMONSTRATION/PRACTICE Perfformiad 1

Datganiad cyhoeddus o 20-25 munud i gymryd lle yng Nghyfnod Asesu Semester 1 (Ionawr 2021)

90
Written assignment, including essay Nodiadau Perfformio

Nodiadau rhaglen i gyd-fynd â'r datganiad cyhoeddus. I'w cyflwyno ar Blackboard erbyn hanner dydd ar ddydd Iau Wythnos 10 (Semester 1).

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth Breifat – amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau

276
Practical classes and workshops

12 awr o hyfforddiant unigol ar offeryn, llais neu faes astudio penodol y myfyriwr hwnnw. Bydd y rhain fel arfer yn digwydd ar gyfradd o 1 yr wythnos, ond bydd eu hyd a pha mor aml y cânt eu cynnal yn dibynnu ar ba fath o offeryn neu lais sydd dan sylw.

12
Workshop

Un gweithdy 2 awr o hyd bob pythefnos, i gynnwys dosbarth meistr a chyfleoedd perfformio.

12

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Does dim goblygiadau penodol i fyfyrwyr o ran adnoddau.

Reading list

Nid oes goblygiadau penodol ar adnoddau y tu hwnt i gynnal a chadw llyfrgell adnoddau gyfredol (llyfrau, cyfnodolion, sgorau, recordiadau, ac adnoddau ar-lein) ac adnoddau perfformio (e.e. pianos).

Rhoddir llyfryddiaeth fanwl i’r myfyrwyr sy’n cymryd y modiwl hwn, a’r teitlau perthnasol yn cynnwys y canlynol:

 • Butt, John, Playing with History (Caergrawnt, 2002)
 • Cone, Edward, Musical Form and Musical Performance (Efrog Newydd, 1968)
 • Cook, Nick, Beyond the Score: Music as Performance (Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2013)
 • Davies, Stephen, Musical Works and Performances (Rhydychen, 2001)
 • Doğantan-Dack, M. Artistic Practice as Research in Music (Ashgate, 2015)
 • Dunsby, Jonathan, Performing Music: Shared Concerns (Rhydychen, 1995)
 • Krausz, Michael, The Interpretation of Music (Rhydychen,1993)
 • Lawson, Colin and Robin Stowell, The Historical Performance of Music (Caergrawnt, 1999)
 • Rink, John, Musical Performance (Caergrawnt, 2002)
 • Rink, John, The Practice of Performance (Caergrawnt, 1995)
 • Schenker, Heinrich, gol. Herbert Esser, The Art of Performance (Rhydychen, 2000)

Courses including this module

Optional in courses: