Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3298:
Project Perfformio Unawdol

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

 • Adeiladu ar y medrau a enillwyd ym modiwl Perfformio Unigol Blwyddyn 2, a’u gwella.
 • Gwella a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr.
 • Galluogi’r myfyriwr i ymdrin â materion cysylltiedig ag arddull hanesyddol, cyd-destun a pherfformiad yng ngoleuni hanes, yng nghyswllt ei (h)offeryn neu ei (l)lais.

Course content

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus yn para am 40 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gwestiynau uwch ar repertoire, strategaethau ymarfer, ymarfer ar gyfer perfformio, a pherfformio dan ddylanwad hanesyddol.

Assessment Criteria

excellent

Dylai'r perfformiad fod yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau eithriadol o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac araddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth a astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

threshold

Dylai'r perfformiad ddangos cerddgarwch a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig a ofynion nodiannol ac arddull perthnasol a sylw cyfyngedig i werthoedd deongliadol. Mae'r gwaith testunol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda pheth gallu syml i feddwl yn gysyniadol, as ymwybyddiaeth gyfyngedig a faterion, ond gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r mater, a mynegiant gweddol.

good

Dylai'r perfformiad fod yn berswadiol, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, gan roi sylw drwodd a thro i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, a thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu mynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol yn y repertoire.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos sylw cyson i ynganiad eglur, canu glân, ystod deinamig a mynegiant.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu llunio datganiad sy'n dangos cysyniad neu thema gerddolegol mewn ffordd gyson.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu cyfiawnhau dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarfer perfformiad a datrys problemau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Nodiadau rhaglen 10
Datganiad Terfynol 80
Cyflwyniad Unigol 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 24 awr. Lle bo'n addas, 2 awr o ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

24
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Private study 332

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: