Astudio neu weithio dramor

Os ydych chi wedi ysyried mynd i deithio, mi fedrwch chi wneud hynny fel rhan o'ch gradd yma ym Mangor.

Ble allai Bangor fynd â chi?

  • Astudio yn Ewrop
  • Gweithio yn Ewrop
  • Rhaglenni cyfnewid byd-eang – ewch i Ganada, Tsieina, De Corea neu’r Unol Daleithiau

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan Astudio dramor...