Fideos ôl-raddedig

MBA Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Rhodri Morgan wedi dychwelyd i addysg er mwyn astudio MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Mae Rhodri, sydd yn gyfreithiwr, yn egluro pam ei fod wedi penderfynu astudio'r cwrs yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil.

Dysgu Trwy Broblem - Therapi Galwedigaethol

Mae Dysgu Trwy Broblem yn rhan allweddol o'r cwrs Therapi Galwedigaethol ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r math yma o ddysgu yn helpu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau proffesiynol o'r cychwyn cyntaf.