Module ADB-1111:
Cyflwyniad i Ddulliau Meintiol

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Edward Jones

Overall aims and purpose

Datblygu sgiliau mathemateg hyd at lefel sy’n galluogi defnyddio technegau meintiol mewn ystod eang o weithgareddau busnes ac economeg.

Course content

Arbenigo a mantais gymharol, sail cyfnewidfa; Galw a chyflenwad mewn cystadleuaeth berffaith; Nodweddion amherffaith yn y farchnad; monopoli, oligopoli a chystadleuaeth monopolyddol; Cyd-ddibyniaeth a damcaniaeth gemau; Allanoldebau a hawliau eiddo, economeg gwybodaeth, marchnadoedd llafur; Economeg polisi cyhoeddus, nwyddau cyhoeddus a threth, ailddosbarthu incwm; Cyfrifon incwm cenedlaethol a Chynnyrch Domestig Gros (GDP) nominal; Cynnyrch Domestig Gros, treth a thwf; Arian: dull clasurol a dull Keyne; Gwybodaeth a pholisi cyhoeddus; Gwasanaeth a lles, gwarged defnyddwyr, dadansoddiad cost a budd.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dangos gallu i gyflawni ymdriniaethau algebraidd, datrys hafaliadau syml a gallu cysylltu'r dulliau gweithredu â datrysiad rhai problemau microeconomaidd safonol.

excellent

Rhagorol: Yn ogystal â’r uchod, gallu dehongli'r canlyniadau'n gryno a dangos dealltwriaeth glir o'r rhagdybiaethau sylfaenol.

good

Da: Yn ogystal â’r uchod, mwy o fedrusrwydd o ran datrys hafaliadau llinol a chwadratig a'r gallu i ddatrys amrywiaeth o broblemau cymwysedig mewn microeconomeg.

Learning outcomes

  1. Cymhwyso holl dechnegau at broblemau busnes, economeg a chyllid yn ymwneud â llif arian megis refeniw, costau, elw a llog.

  2. Disgrifio data gan ddefnyddio dulliau graffigol a rhifiadol, a defnyddio offer tebygolrwydd i gynrychioli sefyllfaoedd o ansicrwydd.

  3. Deillio a thrin hafaliadau algebraidd, datrys hafaliaid llinol cydamserol a hafaliaid cwadratig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Profion ar-lein 20
EXAM Arholiad Ysgrifenedig 2 awr 60
Aseiniad 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Un ddarlith 2 awr yr wythnos.

20
Workshop 18
Private study 62

Transferable skills

  • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
  • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
  • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
  • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
  • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
  • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)

Courses including this module

Compulsory in courses: