Module JXC-1021:
Sgiliau Academaidd

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Andrew Cooke

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i wella eich sgiliau academaidd sylfaenol (e.e., darllen gwyddonol, ysgrifennu gwyddonol, chwilio llenyddiaeth, cyfeirnodi, cyflwyniadau). Mae'r sgiliau hyn yn drosglwyddadwy a bydd yn cefnogi eich sgiliau dysgu mewn modiwlau eraill. Am ragor o fanylion gweler yr adran Cynnwys isod:

This module is designed to enhance your basic academic skills (e.g., scientific reading, scientific writing, literature search, referencing, presentations). These skills are transferable and will support your learning skills in other modules. For more detail see Content section below:

Course content

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i wella eich sgiliau academaidd sylfaenol. Mae'r sgiliau hyn yn drosglwyddadwy a bydd yn cefnogi eich sgiliau dysgu mewn modiwlau eraill.

Byddwch yn ymdrin â'r canlynol:

 1. Sgiliau astudio Addysg Uwch
 2. sgiliau penodol Gwyddor Chwaraeon
 3. Sgiliau trosglwyddadwy a. rheoli amser b. Dysgu o ddarlithoedd c. Paratoi ar gyfer arholiadau d. Defnyddio Microsoft Excel i gynhyrchu graffiau e. chwilio am lenyddiaeth f. Cyfeirnodi gan ddefnyddio Journal of Gwyddorau Chwaraeon (APA) arddull g. Sut i osgoi llên-ladrad h. darllen Gwyddonol a ysgrifennu i. Dylunio a chyflwyno cyflwyniadau

Pwysig: Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu'r modiwl (farc y modiwl cyffredinol llai na 40%) neu colli asesiadau modiwl, i ymgymryd ag aseiniad ailsefyll neu gyntaf-sefyll yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Bydd y SAW yn cael ei gynnal yn yr ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%

This module is designed to enhance your basic academic skills. These skills are transferable and will support your learning skills in other modules.

You will cover the following:

 1. Higher Education study skills
 2. Sport Science specific skills
 3. Transferable skills a. Time management b. Learning from lectures c. Preparing for exams d. Using Microsoft Excel to generate graphs e. Literature searching f. Referencing using Journal of Sport Sciences (APA) style g. How to avoid plagiarism h. Scientific reading & writing i. Design and delivering presentations

Assessment Criteria

excellent

A (70-100%) Ardderchog - Dealltwriaeth ardderchog o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangos gallu i ddadansoddi gwybodaeth ac yn gallu i gymhwyso'r sgiliau hyn. sgiliau ysgrifennu myfyriol ddarllen eang helaeth a. Dim gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

C- to C+

C (50-59%) canolig - Dealltwriaeth glir o sgiliau dysgu addysg uwch, allu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn a ddangoswyd. Tystiolaeth o darllen ychwanegol a sgiliau mewn ennu myfyriol. Ychydig wallau a chamsyniadau yn amlwg

threshold

D (40-49%) Digonol - Dealltwriaeth sylfaenol o sgiliau dysgu addysg uwch ond mae rhai gwallau yn bresennol. Tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ysgrifennu myfyriol ac darllen ychwanegol. Mae rhai gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

good

B (60-69%) Da/Da iawn - Dealltwriaeth dda o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangosodd gallu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn. Tystiolaeth o sgiliau ysgrifennu myfyriol darllen a ychydig iawn o wallau a chamsyniadau amlwg.

Learning outcomes

 1. Lledaenu gwybodaeth wyddonol

 2. Darllen ac adnabod cryfderau a gwendidau mewn llenyddiaeth wyddonol

 3. Datblygu strategaethau i alluogi cwblhau asesiadau mewn modiwlau eraill

 4. Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy i wella cyflogadwyedd

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COMPREHENSION TEST lit search & referencing 15
ORAL sheops 35
REPORT scientific report 35
REPORT reflection 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 62
Workshop 16
Lecture 16
Seminar

Sesiynau sgiliau iaith a cymorth gyda asseiniadau.

6

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • self-appraise and reflect on practice
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Resources

Courses including this module