Module JXC-2013:
Ffisioleg Iechyd

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Andrew Lemmey

Overall aims and purpose

Deall yr etioleg, epidemioleg a ffisioleg egwyddorion clefydau "ffordd o fyw" a gwerthfawrogi rôl gweithgaredd corfforol / ymarfer corff / ffitrwydd corfforol wrth leihau'r risg o gael yr afiechydon yma.

Course content

Bydd methiant y modiwl sy'n eich atal rhag pasio'r flwyddyn yn gofyn am asesiad ail-breswyl a phresenoldeb yn yr Wythnos Asesu Atodol (union ddyddiad i'w gadarnhau ond disgwylir iddo fod yn ail wythnos o Orffennaf 2018)

Assessment Criteria

good

Darllediad rhy gynhwysfawr. Wedi'i drefnu'n dda a'i strwythuro. Dealltwriaeth dda o'r deunydd ..

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig yn bennaf ar ddeunydd darlithio. Dim datblygiad go iawn o ddadleuon.

excellent

Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal yn eglur o ddadl a mynegiant. Dyfnder mewnwelediad i faterion damcaniaethol.

Learning outcomes

  1. Adeiladu proffil risg sylfaenol (gan gynnwys mesur a dehongli dangosyddion risg dethol - colesterol, pwysedd gwaed, mynegai màs y corff, a chymhareb waist: clun ac ati)

  2. Dangos dealltwriaeth o rôl bosibl ar gyfer gweithgaredd corfforol a / neu ffitrwydd corfforol wrth wella risg ar gyfer clefydau "ffordd o fyw" dethol.

  3. Dangos dealltwriaeth o epidemioleg ac etioleg y prif glefydau "ffordd o fyw" a gwerthfawrogi rôl ymarfer corff wrth leihau'r risg o gael yr afiechydon hyn.

  4. Dangos dealltwriaeth o brosesau pathoffiolegol.

  5. Dangos dealltwriaeth o farciau ffisiolegol ar gyfer asesu iechyd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Exam 50
Summative theoretical assessment 50

Teaching and Learning Strategy

Hours