Module LCF-1003:
Ffrangeg i Ddechreuwyr I

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics.

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Ms Sian Beidas

Overall aims and purpose

 1. Magu dealltwriaeth o ramadeg Ffrangeg sylfaenol .
 2. Datblygu'r gallu i wrando ar a deall Ffrangeg llafar mewn cyd-destunau cyfathrebu sylfaenol.
 3. Magu a datblygu'r gallu i gyfathrebu ar lafar yn Ffrangeg ar lefel sylfaenol.
 4. Datblygu'r gallu i ddarllen, deall a chreu testunau mewn Ffraneg sylfaenol.
 5. Dysgu ac ehangu geirfa.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio Ffrangeg at TGAU ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifennu sylfaenol.

Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad i ac [yn achos rhai sydd eisoes wedi gwneud TGAU] adolygu gramadeg allweddol.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu geirfa gyffredinol ac ymadroddion allweddol sy'n ymwneud ag ystod o destunau, a hynny yn rhannol trwy sefyllfaoedd chwarae rôl. Gan ddefnyddio'r cymhorthion sain/gweledol priodol, bydd y myfyrwyr yn dod i adnabod diwylliant a chymdeithas Ffrainc heddiw.

Testunau allweddol:

Action Grammaire! 3ydd argraffiad gan Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006).

The French Experience 1, Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003)

Rhoddir y cyngor canlynol ynghylch prynu geiriadur:

Efallai y bydd geiriadur cryno (nid geiriadur poced) yn ddigon, ond dylech ystyried cael geiriadur cyfieithu 'go iawn' fel Collins-Robert neu Oxford-Hachette, a dysgu ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn rheolaidd.

Assessment Criteria

good

50-69%: Bydd perfformiad gwell i'w weld drwy wybodaeth dda o eirfa a gramadeg, gallu da i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol Ffrangeg, a gallu da ar lafar ac wrth wrando.

excellent

70+%: Bydd y marciau uchaf yn adlewyrchu gafael gadarn ar gysyniadau gramadegol a ddysgir yn gyflym, tystiolaeth o arddull yn ogystal â gallu wrth ysgrifennu, a'r gallu i gyfathrebu'n dda trwy wrando ac ar lafar o fewn y meysydd yr ymdrinnir â hwy.

threshold

40-49%: I ennill credyd, bydd angen i'r myfyrwyr gael gwybodaeth sylfaenol o eirfa a gramadeg, rhywfaint o allu i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol, a gallu sylfaenol ar lafar ac wrth wrando.

Learning outcomes

 1. Cyfathrebu'n fedrus yn yr iaith darged ynghylch materion elfennol bob-dydd.

 2. Deall gwybodaeth a chyfarwyddiadau elfennol yn yr iaith darged, mewn cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol.

 3. Gallu llunio traethodau byr a darnau cryno eraill gan ddefnyddio amserau elfennol y ferf, geirfa sylfaenol, a chystrawen allweddol.

 4. Darllen ac ynganu testunau Ffrangeg yn gywir ac yn hyderus.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad ysgrifenedig 40
COURSEWORK Tasgau wedi'u hasesu

Tasgau wythnosol i ymarfer sgiliau.

10
ORAL Arholiad llafar 20
GRAMMAR TEST Prawf gramadeg

Prawf yn y dosbarth

10
Written assignment, including essay Cyfieithiad o'r Ffrangeg 10
COMPREHENSION TEST Darllen a deall 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Adolygu ac ymarfer sgiliau iaith drwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys Blackboard. Cwblhau aseiniadau gwaith cwrs.

156
Seminar

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 gwers gramadeg / sgiliau ysgrifennu, 1 dosbarth gwaith llafar).

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as basic morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • Basic reading and listening skills in the target language as well as vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • The ability to make effective use of notes and to carry out independent study. (Benchmark statement 5.15)
 • Develop verbal communication skills in the target language through group work and class discussions. (Benchmark statement 5.8)
 • The ability to read, understand, translate, and write short texts in the target language (benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: