Module LCG-3113:
German Dissertation (JH Welsh)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics.

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Sarah Pogoda

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn dwyn ynghyd yr holl sgiliau a'r profiadau y mae'r myfyrwyr wedi eu meithrin yn ystod Blwyddyn 1, 2 a'r Flwyddyn Dramor sy'n berthnasol o ran astudio Ieithoedd a Diwylliannau Modern. O gwblhau traethawd hir yn llwyddiannus mae'r myfyrwyr yn cael cyfle i weithio ar brosiect ymchwil fel rhan o'r cwrs gradd ar bwnc sy'n ymwneud â chymdeithas, hanes, llenyddiaeth a diwylliant y wlad berthnasol nad yw eisoes yn rhan benodol o'r maes llafur. Dylid penderfynu ar y pwnc mewn trafodaeth â'r Goruchwyliwr. Bwriad y modiwl hwn yw bod yn sylfaen i'r math o ysgrifennu sy'n ofynnol ar lefel ôl-raddedig.

Bydd y modiwl hwn yn galluogi’r myfyriwr 1. I gasglu rhestr o ffynonellau perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt 2. I gasglu deunydd ymchwil eilaidd perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt. 3. I gasglu deunydd ymchwil gwreiddiol perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt. 4. I archwilio a dadansoddi eu deunydd ffynhonnell mewn perthynas â chwestiynau ymchwil perthnasol. 5. I lunio cynllun penodau cydlynol ar gyfer eu traethawd hir. 6. I ysgrifennu adroddiad llwyddiannus mewn dull academaidd fydd yn egluro’r prosiect a’i ganlyniadau.

Course content

Bydd y traethawd hir yn gosod y pwnc ymchwil a ddewiswyd o fewn fframwaith cyd-destunol ehangach. Bydd yn gosod cwestiynau ymchwil ac yn dylunio strwythur. Bydd yn disgrifio ac yn dadansoddi’r pwnc a ddewiswyd gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth wreiddiol ac eilaidd berthnasol. Ysgrifennir adroddiad ar y prosiect mewn dull trefnus ac academaidd. Darperir crynodeb dadansoddol yn yr iaith darged.

Assessment Criteria

threshold

(D- hyd D+)
I gael credydau, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

good

(C- hyd B+) I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

excellent

(A- hyd A*) I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth fanwl o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

Learning outcomes

 1. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i lunio dadl/dadansoddi'r dystiolaeth gyda manylder a chysondeb.

 2. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i gasglu deunydd ymchwil gwreiddiol ac eilaidd ar gyfer eu prosiect.

 3. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i osod y deunydd hwn mewn cyd-destun ehangach.

 4. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i reoli amser a pharatoi eu prosiect mewn modd boddhaol ar gyfer ei gyflwyno.

 5. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i grynhoi ei ganfyddiadau yn yr iaith darged.

 6. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i drefnu'r wybodaeth a chynhyrchu dadansoddiad ysgrifenedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Dissertation 80
Skills 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith (1 x darlith 2 awr y semester).

4
 

Cyfarfodydd 1:1 gyda'r Goruchwyliwr (3 y semester)

6
Private study

Astudio Preifat

90

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: