Module PCC-1001:
Scientific Writing & Comm I(C)

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac mewn seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau gwyddonol myfyrwyr a’u hannog i deimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol o fewn y gymuned seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Lledaenu Gwybodaeth (DoI): Mi fydd myfyrwyr yn gwrando ar gyfres o ddarlithoedd ymchwil, cyn cyflwyno cynnwys y darlithoedd ar ffurf ysgrifenedig.

 • Ysgrifennu ar gyfer Gwyddoniaeth (WfS): Mi fydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu gwyddonol.

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i’r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim datblygiad gwirioneddol o ddadleuon.

good

Ymdriniaeth weddol gynhwysfawr. Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda. Dealltwriaeth dda o’r deunydd.

excellent

Ymdrin â'r maes yn gynhwysfawr a chywir gyda dadleuon a mynegiant clir. Ymdriniaeth dreiddgar â materion damcaniaethol.

Learning outcomes

  1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.
  1. Dangos ysgrifen wyddonol gymwys, gan ddefnyddio fformat, iaith, ac arddull sy'n addas ar gyfer mynegiant gwyddonol.
  1. Dangos dealltwriaeth glir o reolau fformatio’r APA, ynghyd ag arddull ysgrifennu a chonfensiynau gwyddonol.
  1. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o brif feysydd seicoleg mewn ffordd resymegol a gwybodus
  1. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion critigol a dadleuol sy’n cael eu trafod yn y maes seicoleg ar hyn o bryd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
FORMATIVE ASSESSMENT MCQ: Prawf mynedfa

Bydd hwn yn brawf amlddewis (MCQ) wedi ei seilio ar ddealltwriaeth myfyrwyr o safonau ysgrifennu'r APA. Rhaid i fyfyrwyr dderbyn sgôr dros 80% cyn gallu cyflwyno eu traethawd terfynol.

0
FORMATIVE ASSESSMENT Aseiniad Cyflwyno

Er mwyn sicrhau fod myfyrwyr yn gwybod sut i ddefnyddio'r system llên-ladrad, a sut i gyflwyno eu gwaith drwy'r system electronig, gofynnir iddynt ysgrifennu crynodeb fer o ddogfen.

Mae hwn yn ymarfer ffurfiannol a dylid ei farcio ar ffurf eithriad.

10
ESSAY WFS - Traethawd terfynol

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd critigol wedi ei seilio ar ffynonellau gwyddonol cyfoes.

60
COURSEWORK DOI - Crynodeb

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu crynodeb (abstract) o gyflwyniad ymchwil. Mi fydd y myfyrwyr yn gwrando ar gyfres o gyflwyniadau ymchwil yn narlithoedd y modiwl.

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dissemination of information research talks

9
Workshop

Writing for science (WfS) small group workshops

10
Private study 81

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: