Module PCC-1003:
Scientific Writing & Comm II(C

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol ym maes gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac ym maes seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw rhoi'r gallu i fyfyrwyr ddatblygu trwy'r cwrs gradd a theimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol yn y maes Seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Ysgrifennu Gwyddonol/Writing for Science (WfS): Grwpiau bach sy’n trafod ac ymarfer sgiliau ysgrifennu
 • Lledaenu gwybodaeth/Dissemination of Information (DoI): Darlithoedd ymchwil yna waith annibynnol
 • Ymarfer sgiliau cyflwyno ar llafar mewn Seicoleg/Psychology Oral Presentation Practice Skills (POPPS): Sesiynau ymarfer grŵp bach ar gyfer datblygu sgiliau cyflwyno ar lafar

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim datblygiad gwirioneddol ar ddadleuon.

good

Ymdriniaeth weddol gynhwysfawr. Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda. Dealltwriaeth dda o’r deunydd.

excellent

Ymdrin â'r maes yn gynhwysfawr a chywir gyda dadleuon a mynegiant clir. Ymdriniaeth dreiddgar â materion damcaniaethol.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.

 2. Dangos sgiliau cymwys wrth ysgrifennu adroddiad ymchwil a traethodau ysgrifenedig, gan ddefnyddio fformat, iaith ac arddull sy'n briodol ar gyfer ymdriniaeth wyddonol.

 3. Ddangos dealltwriaeth glir a/neu ddefnydd o reolau fformatio APA ac arddull a chonfensiynau ysgrifenedig gwyddonol.

 4. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o'r prif feysydd seicoleg mewn modd rhesymegol a llawn gwybodaeth.

 5. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion tyngedfennol a dadleuol sydd ar hyn o bryd yn cael eu trafod ym maes seicoleg.

 6. Datblygu hyder ac arddull gwyddonol wrth wneud cyflwyniadau llafar o ddeunydd seicolegol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
FORMATIVE ASSESSMENT WFS - Drafft

Mae hwn yn aseiniad eithriad fydd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o ymarfer ffurfiannol.

5
COURSEWORK Aseiniad DOI

Poster ymchwil wedi ei seilio ar gyflwyniad ymchwil. Bydd rhaid cwblhau'r aseiniad yma fel rhan o grŵp.

25
ESSAY WfS - Traethawd terfynol

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd critigol wedi ei seilio ar ffynonellau gwyddonol cyfoes.

45
ORAL POPPS Partcipation 2.5
ORAL POPPS Small Roles 5
ORAL POPPS PS1 6.25
ORAL POPPS PS2 6.25
ORAL POPPS IMP 1 2.5
ORAL POPPS IMP 2 2.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dissemination of information research talks

6
Private study

Astudio annibynnol

72
Workshop

Writing for science (WfS) small group workshops

11
Workshop

Psychology Oral Presentation Practice Sessions (POPPS)

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Courses including this module

Compulsory in courses: