Module UXB-1043:
Diwylliant y Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaethau cyfryngau fel disgyblaeth. Bydd y cwrs yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o astudiaeth academaidd o'r cyfryngau a bydd yn sylfaen ar gyfer astudiaethau pellach ym mlwyddyn 2 a 3. Yn ystod y semester, bydd y modiwl yn edrych ar sefydliadau'r cyfryngau, testunau'r cyfryngau a'r cysylltiad rhwng y cyfryngau a'r gynulleidfa. Bydd myfyrwyr yn ystyried eu cysylltiad eu hunain gyda'r cyfryngau, yng nghyd-destun amrywiaeth o theoriau'n ymwneud â'r cyfryngau.

Course content

Mae'r cwrs yn gyflwyniad i astudio ffurfiau, testunau a systemau'r cyfryngau, ynghyd â'u cyfraniad at fywyd cymdeithasol. Mae'n dechrau archwilio ehangder astudiaethau'r cyfryngau trwy ganolbwyntio ar y ffyrdd y mae'r cyfryngau'n bwysig. Ym mha ffyrdd y mae'r cyfryngau'n cyfrannu at ffurfio hunaniaeth unigol ac at arferion pob dydd, a pha mor arwyddocaol ydynt o ran hynny? Yn y byd cyhoeddus, i ba raddau y mae'r cyfryngau'n allweddol i ddarparu gwybodaeth a galluogi'r drafodaeth sy'n angenrheidiol i gynnal democratiaeth? Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i feithrin eich profiadau eich hunain o'r cyfryngau fel cwsmeriaid a defnyddwyr. Ond mae hefyd yn ysgogi sylw beirniadol ir modd y mae astudiaethau cyfryngau fel maes wedi datblygu'n hanesyddol: trwy ddadleuon a thrafodaeth rhwng dulliau ymdrin a disgyblaethau academaidd gwahanol. Mae'r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o gyfryngau a genres ac yn ymdrin â deunydd cyfredol a hanesyddol. Gall y pynciau dan sylw gynnwys: pleser a hunaniaeth y gynulledifa; cynrychiolaeth a grym; datblygiad systemau darlledu gwahanol; ac effaith cymdeithasol datblygiad y cyfryngau digidol.

Learning outcomes

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 60
Blog 40

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: