Module UXC-2052:
Radio Theori ac Ymarfer

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Geraint Ellis

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr sydd â pheth brofiad o gynhyrchu cyfryngol, gan gynnwys cynhyrchu radio, i ddatblygu eu sgiliau yn y maes yn bellach, tra hefyd yn datblygu dealltwriaeth well o theori radio, a defnyddio’r ddealltwriaeth yma yng nghyd-destun gwaith cynhyrchu radio.

Course content

Bydd y darlithoedd yn canolbwyntio yn gyntaf ar hanes radio fel cyfrwng penodol, gyda sylw arbennig i Gymru a’r Deyrnas Unedig, yn ogystal â phersbectif rhyngwladol ehangach. Nesaf, fe archwilir amryw o ddulliau cynhyrchu radio, ac yna gwahanol fathau o raglenni radio, gan ddadansoddi enghreifftiau penodol. Bydd agweddau damcaniaethol y modiwl yn cael eu crynhoi yn derfynol gydag arolwg cysyniadol eang o natur y cyfrwng a sut mae hyn yn newid yn yr oes ddigidol. Bydd y gweithdai ymarferol yn cyd-redeg â’r darlithoedd, gyda’r myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cynhyrchu cyffredinol cyn iddynt gynllunio, ymchwilio a chreu cynyrchiadau unigol. Bydd yr astudiaeth o ddulliau cynhyrchu, mathau o raglenni a rhaglenni penodol yn y darlithoedd o gymorth i’r myfyrwyr gyda’r gwaith ymarferol.

Assessment Criteria

threshold

D

 • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig
 • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

good

C

 • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol
 • Yn deall y prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B

 • Gwybodaeth gref
 • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Ateb pwrpasol gyda strwythur da
 • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan
 • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig
 • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau
 • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol
 • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

excellent

A

 • Gwybodaeth gynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudio cefndirol helaeth
 • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau
 • Dull newydd o ymdrin â phroblem
 • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad hanesyddol radio fel cyfrwng (Aseiniad 2);

 2. Dangos gwerthfawrogiad o nodweddion allweddol ystod o gynyrchiadau radio (Aseiniad 2);

 3. Dangos ymwybyddiaeth o nodweddion unigryw y cyfrwng a’i effaith ar y gwrandawr (Aseiniadau 1 a 2);

 4. Cynhyrchu gwaith unigol sydd yn dangos eu bod yn gallu trin sain yn effeithiol (Aseiniad 1);

 5. Cyflwyno tystiolaeth o fod wedi dysgu a datblygu sgiliau cynhyrchu radio creiddiol ym meysydd datblygu ac ymchwilio rhaglenni, recordio, sgriptio a golygu (Aseiniad 1).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DEMONSTRATION/PRACTICE Cynhyrchiad Ffeithiol

Eitem neu raglen radio ffeithiol, llafar, 8-10 munud o hyd, mewn ffurf pecyn i raglen gylchgrawn neu gynhyrchiad dogfen, gan gyflwyno atodiadau ysgrifenedig sydd yn cynnwys y canlynol: sgript; y cyd-destun i’r cynhyrchiad; gwybodaeth am gyfranwyr, cerddoriaeth ayyb.

60
ESSAY Traethawd

Dadansoddwch yn feirniadol beth yw, yn eich tyb chi, elfennau mwyaf diffiniol ac arwyddocaol radio fel cyfrwng darlledu.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Lecture

Darlithoedd (11 x 1 awr)

11
Workshop

Gweithdai (11 x 2 awr)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Resources

Resource implications for students

Dim - mae'r adnoddau i gyd ar gael yn y brifysgol.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2052.html

Reading list

Albarran, A. & Pitts, G. 2001. The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn & Bacon. Barlow, D. ac eraill, 2005. The Media in Wales. Caerdydd: GPC. E Beaman, J., 2000. Interviewing for Radio. London: Routledge. Boardman-Jacobs, S., 2004. Radio Scriptwriting. Penybont: Seren. Chapman, J., (2006) Documentary in Practice. London: Polity. Chantler, P., & Stewart, P., 2003. Basic Radio Journalism. Oxford: Focal Press. Chignell, H., 2009. Key Concepts in Radio Studies. London: Sage. Crisell, A., 1986. Understanding Radio. London: Methuen. Crisell, A., 2006. More than a music box. New York: Berghahn Books. Crook, T., 1999. Radio Drama. London: Routledge. Davies, J., 1994. Broadcasting and the BBC in Wales. Caerdydd: GPC. Dimbleby, N., (1994) Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Ebenezer, L., 1998. Radio Cymru 21. Caerdydd: BBC Cymru. Emm, A., 2001. Researching for Television and Radio. London: Routledge. E Erfyl, G., 1989. Radio Cymru. Llandysul: Gomer. Fleming, C., (2010) The Radio Handbook. London: Routledge. E Gazi, A., (2011) Radio Content in the Digital Age. Bristol: Intellect. E Gruffydd-Jones, E., 2012, Ysgrifau ar Ffilm a’r Cyfryngau. Caerfyrddin: Gwerddon. E Hand, R., & Traynor, M., (2012) Radio in Small Nations. Cardiff: UWP. Hartley, J. (ed.), 2005. Creative Industries. Oxford: Blackwell. E Hausman, C., 2003 Modern Radio Production. Belmont, CA: Wadsworth. Hendy, D., 2000. Radio in the Global Age. Cambridge: Blackwell. E Hesmondhalgh, D., 2002, The Cultural Industries. London: Sage Press. Hilliard, R., 2011. Writing for Television, Radio and New Media. Boston: Wadsworth. Lucas, R., 1981. The Voice of a Nation?. Llandysul: Gomer. McInerney, V., 2001. Writing for Radio. Manchester: MUP McLeish, R., 2005. Radio Production. Oxford: Focal Press. McLuhan, M., Understanding Media. London: Routledge. Morgan, D. (gol.), 1985. Babi Sam. Bangor: BBC Cymru. Shingler, M. & Wieringa, C., 1998. On Air. London. Arnold. Siegel, B., 1992. Creative Radio Production. Oxford: Focal Press. Starkey, G., Radio in Context, 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G., Balance and Bias in Journalism, 2007. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G. & Crisell, A., 2009. Radio Journalism. Los Angeles: Sage. Stewart, P., (2010) Essential Radio Skills. London: Methuen Drama. E Street, S., 2002. A Concise History of British Radio. Tiverton: Kelly. Wilby, P. & Conroy, A., 1994. The Radio Handbook. London: Routledge. Williams, J.R., 2005. Ffarwel i’r Sbectol. Caernarfon. Gwasg Gwynedd.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: