Module WXC-3160:
Y Beatles

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

 1. Meithrin dealltwriaeth eang o gerddoriaeth Y Beatles;
 2. Deall cyd-destun cymdeithasegol y byd pop yn ystod gyrfa y Beatles;
 3. Medru lleoli eu pwysigrwydd o fewn y datblygiadau cerddorol yn ystod y 1960au.

Course content

Bydd y cwrs yn cyflwyno myfyrwyr i gerddoriaeth a recordiadau’r Beatles, trwy

a) roi hanes y grŵp a

b) gosod cyfres o fframweithiau beirniadol a dadansoddiadol ar gyfer deall eu caneuon. Bydd myfyrwyr yn astudio recordiadau dethol o gyfnodau cynnar, canol a diweddar datblygiad y grŵp.

Ar yr un pryd, byddant yn astudio’r cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol a esgorodd ar y gerddoriaeth yn y 1960au.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. fod wedi datblygu mwy o wybodaeth o ysgolheictod ar gerddoriaeth boblogaidd, a hynny ynglŷn â'r Beatles yn benodol.

 2. bod wedi ymgyfarwyddo â hanes ac arddull cerddorol y grŵp, ac â chyfraniadau creadigol Lennon, McCartney, Harrison, a Starr.

 3. gallu rhoi sylwadau dadansoddol ar ganeuon penodol.

 4. bod wedi datblygu medrau cyfathrebu a thrafod yn y dosbarth, a dangos fod ganddynt fedrau ysgrifennu boddhaol yn eu gwaith sydd i’w asesu.

 5. wedi dangos fod ganddynt well medrau beirniadol a dadansoddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Cyflwyniad unigol o 6-8 munud, ar destun a bennir gan diwtor y modiwl, i'w roi ar ddyddiad a bennir gan diwtor y modiwl.

25
ESSAY Traethawd

Traethawd, wedi'i ddewis o blith 3 neu fwy o gwestiynau mewn taflen modiwl.

75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Un dosbarth hyd at 2 awr bob wythnos am 11 wythnos, gydag un Wythnos Ddarllen yn ystod y semester.

22
Tutorial

Hyd at 4 awr o diwtorials iaith Gymraeg.

4
Private study

74 awr o astudio preifat.

74

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: