Module WXC-3277:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of Music and Media

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud modiwl blwyddyn 2 "Cerddoreg blwyddyn 2".
 2. Ymwneud ar lefel uwch a materion pwysig mewn cerddoleg gyfredol a/neu ddadansoddi
 3. Galluogi'r myfyriwr i gyflawni ymchwiliad ysgolheigaidd annibynnol sylweddol
 4. Galluogi'r myfyriwr i gyfathrebu canlynniadau'r ymchwiliad hwn mewn ffordd briodol

Course content

Mae'r traethawd hir yn ddarn o ysgrifennu annibynnol ar destun a ddewisir gan yr ymgeisydd mewn ymgynghoriad ag aelod staff ac a gymeradwyir gan yr Bwrdd Arholi. Mae'r dewis a'r cymeradwyo hwn yn digwydd yn ystod tymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3. Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil flaenorol berthnasol, ond dylai ddangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ymdrin a dadl. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg dadl, dull cyflwyno, addasrwydd llyfryddiaeth a mireinder y cyflwyniad. I gyd-fynd a'r traethawd hir ceir seminarau bob pythefnos lle bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda thiwtoriaid y modiwl ar y sgiliau ymchwil, llyfryddiaeth a methodoleg sydd eu hangen i ysgrifennu'r traethawd hir

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu elfennol i feddwl yn gysyniadol ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion, ond peth tystiolaeth o ymdriniaeth deallusol gyffredinol gyda mynegiant gweddol

good

Dylai'r gwaith ddangos gafael gadarn ar y pwnc, lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol

Learning outcomes

 1. datblygu'r gallu i gyflawni ymchwiliad annibynnol sylweddol

 2. gwella eu gwreiddioldeb a'u dyfnder meddwl

 3. gwella eu sgiliau o ymdrin a materion mewn cerddoleg gyfredol a/neu ddadansoddi

 4. gwella eu sgiliau i chwilio am ddeunyddiau ysgolheigaidd gwreiddiol ac eilaidd a'u defnyddio

 5. mireinio eu sgiliau dadlau, ysgrifennu a chyflwyno

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd Hir

Traethawd hir 11,000-12,000 gair, neu’r hyn sy’n gyfatebol ar gyfer prosiectau dadansoddi.

80
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Cyflwyniad llafar ar destun a methodoleg y traethawd hir.

10
REPORT Adroddiad interim

Adroddiad o 1500 gair ar fethodoleg ymchwil y traethawd hir.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project 387
Tutorial

• Goruchwyliaeth unigol gyda goruchwyliwr wedi’i bennu, gydag ifanswm o 8 awr dros y flwyddyn. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth.

8
Seminar

Pump seminar (awr yr un): 4 yn ystod Semester 1, 1 yn ystod semester 2

5

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: