Iechyd a Gofal Cymdeithasol BA (Anrhydedd)

UCAS CodeL515
QualificationBA (Anrhydedd)
Duration3 years
Study modeFull-time
Typical offer112-96 UCAS Tariff points

About this Course

Darllennwch y disgrifiad cwrs cyfrwng Saesneg yma.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi llwybr amlddisgyblaethol, wedi'i seilio ar wyddor cymdeithas, at gymhwyster ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.  Yn wahanol i hyfforddiant clinigol, rhoddir pwyslais yn ystod y cwrs hwn ar brofiadau cymdeithasol iechyd a gofal, yn cynnwys y materion polisi, darparu a rheoli gwasanaethau, a gwerthuso tystiolaeth

Why choose Bangor University for this course?

Ewch i’n tudalen Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs? i weld y rhai rhesymau y dylech ddewis Bangor am y cwrs hwn.

Course Content

Am ragor o wybodaeth am astudio cyrsiau gradd, ewch i’r adran Astudio ym Mangor.

Ar gyfartaledd, bydd gennych 6 awr o ddarlithoedd yr wythnos a hyd at 6 awr o seminarau grŵp. Byddwch hefyd yn gwneud gwaith darllen, ymchwil, chwilio llyfrgelloedd, gwaith project a pharatoi ar gyfer cyflwyniadau. Mae rhai modiwlau'n cynnwys gwaith project ac/neu weithio mewn grŵp bach. I wneud eich traethawd hir bydd angen i chi ymchwilio yn y maes o'ch dewis. Mae gennym gysylltiadau da gyda phrifysgolion yn Yr Almaen, Y Ffindir, Denmarc, Sbaen a Gwlad Pwyl a gellwch dreulio hyd at un semester dramor.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu, yn cynnwys gwaith cwrs, arholiadau a'r traethawd hir, sy'n cyfrif am 4 modiwl dros 2 flynedd o astudio. Caiff rhai modiwlau eu hasesu'n gyfan gwbl drwy waith cwrs.

What will you study on this course?

Blwyddyn 1

Mae modiwlau craidd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i'r cysyniadau allweddol, cefndir hanesyddol a materion cyfoes yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â rhagarweiniad i sgiliau ymchwil.

Modiwlau craidd:

 • Materion Iechyd a Lles
 • Sgiliau Ymchwil
 • Cyflwyniad i Droseddeg & Chyfiawnder
 • Social Science Perspectives
 • Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes 

Yn ogystal â modiwl dewisol.

Blwyddyn 2

Mae modiwlau craidd yn rhoi sylfaen drwyadl mewn safbwyntiau damcaniaethol allweddol, astudiaethau cymharol mewn polisi iechyd a lles, a methodolegau ymchwil. Gellir dewis modiwlau eraill o blith amrywiaeth a gynigir gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. Byddwch hefyd yn gweithio'n annibynnol (gyda goruchwyliaeth) ar ddarn estynedig o waith ysgrifenedig i'w gyflwyno fel traethawd hir.

Ar lefel 2 byddwch yn parhau i astudio pynciau craidd yn gysylltiedig â'ch disgyblaeth, dechrau eich astudiaeth traethawd hir a dewis nifer gyfyngedig o opsiynau.

Modiwlau gorfodol:

 • Gwasanaethau Cymdeithasol Personol
 • Cymdeithaseg Iechyd
 • Dulliau Ymchwil
 • Traethawd Hir 

Yn ogystal â modiwlau dewisol.

Blwyddyn 3

Byddwch yn cwblhau eich gradd gydag astudiaeth fwy manwl o feysydd craidd, dewis meysydd dewisol a chwblhau eich traethawd hir.

Modiwlau gorfodol:

 • Mental Health & Society
 • Traethawd Hir
 • Global Health & Social Care Issues

Yn ogystal â modiwlau dewisol.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Drwy astudio'r pwnc hwn byddwch yn cael cefndir da ar gyfer gyrfaoedd mewn meysydd fel rheoli gwasanaethau iechyd, ymchwil, hybu iechyd a gwaith cymdeithasol a chymunedol.

Employability and the School of Health Sciences

Graduates in nursing, midwifery and radiography from the School of Health Sciences gain both an academic and professional qualification that is well-regarded by Betsi Cadwaldr University Health Board, Bronglais Hospital, Aberystwyth, University Hospital of North Staffordshire, the Countess of Chester Hospital and other educational partner placement providers in Wales and England.

Our employability record is excellent and you can view current statistics as well as other essential information about our programmes at Unistats.

  Careers advice

  Careers advice is gained from healthcare professionals both in practice and in dedicated careers sessions and NHS Careers has more details of the career opportunities that are available to Midwifery graduates. You are also eligible to register for the Bangor Employability Award to further enhance career prospects and advice is also available form the Bangor University Careers & Employability Service.

  The School offers a wide range of post-graduate and post-registration opportunities to further enhance career prospects such as Masters degree programmes and courses leading to qualifications for specialisms including intensive care nursing or specialist practice awards. The post-graduate award programmes involve research leading to Masters and Doctoral qualifications, which includes our Professional Doctorate aimed at individuals in advanced clinical or organisational roles which combine elements of practice, research and service improvement in healthcare.

  All students are well-supported in practice placements and the Nursing and Midwifery Council have favourably assessed the quality of mentorship provision and student support in clinical placements concluding 'the university and its partners are commended for their excellent partnership relationships at strategic and operational levels' (NMC UK Wide Quality Assurance Framework Programme Monitoring Report 2011).

  Opportunities at Bangor

  The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

  The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

  The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

  The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

  The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

  Internships

  Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

  Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

  Student Volunteering

  Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

  The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

  TARGETconnect - Working while you Study

  The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

   TARGETconnect advertises the following opportunities:

  • Graduate jobs – Local, National and International
  • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
  • Work experience / internships
  • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Ar gyfer mynediad yn 2019:

 • 112-96 o bwyntiau tariff o gymhwyster ar lefel 3* - mae'r rhain yn cynnwys lefel A, BTEC, Access, Irish Highers, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Gymreig, Scottish Advanced Highers ac eraill - i gael rhestr lawn edrychwch ar y tariff UCAS newydd yn www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn ac unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd.

Ar gyfer mynediad yn 2018:

 • 112-96 o bwyntiau tariff o gymhwyster ar lefel 3* - mae'r rhain yn cynnwys lefel A, BTEC, Access, Irish Highers, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Gymreig, Scottish Advanced Highers ac eraill - i gael rhestr lawn edrychwch ar y tariff UCAS newydd yn www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn ac unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd.

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

The early closing date is October 15 for all Oxbridge, Medicine, Dentistry and Veterinary students. The main closing date for all applications is January 15.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Ysgol Gwyddorau Iechyd
E-bost: Ebost: health@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/health-sciences

Why study with the School of Health Sciences?

 • Nursing and Midwifery were ranked 1st with 100% for students with a career after 6 months (The Guardian Good University Guide, 2019).
 • 1st for Radiography Graduate Prospects (Times Good University Guide, 2019).
 • 1st for Radiography and Top 10 for Nursing (Times Good University Guide 2019).
 • Nursing and Radiography at Bangor University is placed in the Top 10 for Research Quality (The Times 2019).
 • Our Midwifery course is accredited by UNICEF UK Baby Friendly Initiative.
 • We have positive links with the local University Health Board (BCUHB) and other care providers in North Wales, and North West England.
 • There will be opportunities to experience bilingual practice in some parts of your placements.
 • We have Experienced Researchers and Lecturers in Health/Social Care and Well Being.
 • We offer conferences, seminars and workshops on key health and social care issues.
 • An accreditation of Prior Learning Scheme, so that previous academic experiences may be accredited.
 • We have one of the largest Peer Guiding schemes.
 • We have commissioned places for some modules and courses particularly for BCUHB and WAST employee.

Funding

Student Awards Services implements the NHS Wales Bursary Schemes, which provides funding for healthcare students on NHS funded courses in Wales. If you are considering a professional career in health care and would like to know more about the financial support you will get during your training, then please contact:

Email: abm.sas@wales.nhs.uk
Website: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk/home
Bursary Enquiries: 02920 376854

The Council of Deans also has a funding website with a wealth of information for students considering studying in Wales and beyond.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

A top 10 university

The National Student Survey (NSS) results place Bangor amongst the UK’s top 10 universities (excluding specialist institutions) for student satisfaction. This reflects the University’s focus on overall student experience.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been named the best in the UK at the WhatUni Student Choice Awards 2019.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice. Our accommodation has been named the best in the UK at the 2018 WhatUni Student Choice Awards.

Related Courses

Next steps