Coronavirus (Covid-19) Information

Y Gyfraith gyda’r Gymraeg (Law with Welsh) LLB (Hons)

UCAS CodeM1Q5
QualificationLLB (Hons)
Duration3 years
Study modeFull-time
Typical offer120 UCAS Tariff points

About this Course

Mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni gyd, ac mae gwybodaeth i’r gyfraith yn gwella ein dealltwriaeth o’r gymdeithas a’r byd o’n cwmpas. Mae’r cwrs yn cynnig addysg eang yn y gyfraith, yn datblygu dealltwriaeth ac yn gallugoi graddedidgion i ddilyn gyrfaeodd yn y maes cyfreithiol.

Mae’r Gyfraith gyda’r Gymraeg yn radd gymwysedig yn y gyfraith i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yng Nghymru ac sy’n dymuno sicrhau y byddant yn gallu defnyddio’u sgiliau cyfreithiol ar ôl graddio gyda’r un gallu a’r hyder yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn cyflawni anghenion cymdeithas ddwyieithog y Gymru fodern.

Gyda dyfodiad Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel corff deddfwriaethol yng Nghaerdydd. Yn unol â’r Deddfau, mae’n rhaid i bob darn o ddeddfwriaeth a gynhyrchir gan y Cynulliad gael ei gyhoeddi’n ddwyieithog. Felly mae galw mawr yng Nghymru, nid yn unig am gyfreithwyr sy’n gallu darllen a deall dwy fersiwn y testun, ond sydd hefyd yn gallu cyfrannu at ddrafftio’r papurau’n ddwyieithog. Bydd y galw yma’n sicr o gynyddu wrth i broses ddeddfwriaethol y Cynulliad ddatblygu gydag amser.

Why choose Bangor University for this course?

 • Wedi’i sefydlu yn 2004, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yw ysgol cyfraith fwyaf newydd Cymru gyda staff ifanc, brwdfrydig ac amlieithog.
 • Mae gan Ysgol y Gyfraith bolisi dwyieithog cryf ac mae’r holl diwtorialau yn y pynciau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer gradd gymwysedig yn y Gyfraith ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Mae gennym ymrwymiad Ewropeaidd a Rhyngwladol cryf – bydd pob myfyriwr yn yr ail flwyddyn yn astudio Cyfraith Eiddo mewn cyd-destun Ewropeaidd ynghyd â Chyfraith Ewrop; a bydd myfyrwyr y drydedd flwyddyn yn astudio Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus a Chyfraith Fasnachol mewn cyd-destun rhyngwladol.
 • Er ein bod wedi ein lleoli rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai, mae gennym gysylltiadau da gyda’r canolfannau mwyaf, e.e. Manceinion, Lerpwl, Caerdydd a Llundain.

Key Facts from UniStats

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalen ar fframwaith y cwrs.

Mewn modiwlau gorfodol, byddwch yn cael 2 awr o ddarlithoedd bob wythnos fel rheol a thiwtorial am awr bob pythefnos, tra mewn cyrsiau dewisol ceir seminarau wythnosol a fydd yn para am ddwy awr. Cyn tiwtorialau a seminarau bydd angen darllen ac ymchwilio yn y llyfrgell. Rhoddir traethodau ac/neu brofion dosbarth ym mhob cwrs yn ystod y flwyddyn. Yn y flwyddyn gyntaf a’r ail asesir trwy arholiadau, ond mae traethodau yr ymchwiliwyd yn annibynnol ar eu cyfer, a’r Traethawd Hir ar bwnc cyfreithiol o’ch dewis, yn cyfrannu at asesiadau yn y flwyddyn olaf. 

What will you study on this course?

Mae pob un o’r graddau LLB yn cynnwys astudiaeth o’r saith pwnc Sylfaen i wybodaeth Gyfreithiol sy’n sicrhau eu statws fel graddau cymwysedig yn y Gyfraith (QLD).

Y saith pwnc Sylfaen i Wybodaeth Gyfreithiol:

 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith Trosedd
 • Ymrwymiadau (yn cynnwys Contract ag Adferiad a Chamwedd)
 • Cyfraith Eiddo
 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau
 • Ymchwil Gyfreithiol

Blwyddyn 1

Modiwlau gorfodol:

 • Yr Iaith ar Waith
 • Llenyddiaeth Gyfoes
 • Public Law
 • Contract Law
 • Introduction to Law
 • Legal Skills

Blwyddyn 2

Modiwlau gorfodol:

 • European Union Law
 • Criminal Law
 • Tort
 • Equity and Trusts
 • Modiwlau dewisol o Ysgol y Gymraeg

Blwyddyn 3

Modiwlau gorfodol:

 • Medrau Cyfieithu
 • Land Law
 • Cyfraith Datganoli
 • Land Law
 • Cyfraith Datganoli

20 credyd o:

 • Commercial Law
 • Company Law

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Y Gyfraith gyda’r Gymraeg (Law with Welsh) Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Employability and the School of Law

Studying at Bangor Law School is about so much more than learning: it is also about preparing for employment. We are focussed on helping students to improve their career prospects by developing the skills that are in demand by employers and facilitating opportunities to gain crucial work experience.

Developing contacts

Through our continuous work in developing contacts with legal practitioners across the UK, we have developed a programme of work placements with a number of law firms and corporations. Our contacts in the legal sector have also been instrumental in developing the annual Law Fair, during which students are able to network with a range of local employers. These activities are complemented by regular careers talks from guest speakers.

Through the support of legal practitioners in the local area we have also been able to conduct specialist module workshops recently, which allow students to discuss and debate issues they have encountered in class with experienced professionals.

Bangor Students' Law Society

The award-winning Bangor Students' Law Society organises a calendar of events intended to complement what is learnt in lectures and to expand students' career prospects. These include the annual Moot Court competitions (in which teams of students take part in simulated court proceedings) and the opportunity to obtain the BPP Certificate in Commercial Awareness.

Together, the Law School and the Society provide a dynamic learning environment that accelerates students' development and prepares them for life after graduation, be it in the legal profession, further study or another industry altogether.

Innocence Project and Street Law

The Innocence Project and Street Law see students applying their legal education to real-life situations and to make a difference, whether that may be through overturning a wrongful conviction or distributing legal knowledge amongst local communities and schools. These activities are an impressive addition to any CV and help to nurture all-important analytical, communication, presentation and teamwork skills.

Both School and Society work continuously to develop links with the legal industry to ensure that all available opportunities are to the utmost benefit of Bangor University Law School's students and graduates.

Employability and the School of Welsh and Celtic Studies

It's a very exciting time for graduates leaving University with a qualification in Welsh. With the statutory demand for pupils to study Welsh at school until the age of 16, there is a growing demand for teachers, both primary and secondary, with good qualifications in the subject. Traditionally many of our students, who go on to do research for a postgraduate course, often end up lecturing at colleges and Universities.

Opportunities in Media

There are now many more choices for our graduates than ever before. Since S4C was founded in the early 80s, a number of our students went on to work in the media industry as researchers, producers and TV and Radio presenters, and script writers for popular programmes such as Pobl y Cwm and journalists with BBC and ITV. Others were successful in getting jobs with magazines like Golwg and Barn; while others went on to work as translators with big companies like Y Lolfa, Gwasg Gomer and the Welsh Books Council.

Policy

One of the implications of setting up the Welsh Language Board was that all public services and local authorities were legally obliged to produce a Welsh Language Scheme. Many of our graduates were employed to produce theses new language schemes.

Translation Services

As a result of the National Assembly for Wales opening in Cardiff, there was a growing demand for translators, editors and proof readers with a high standard of Welsh.

Further opportunities

A number of our graduates have also made their mark as successful actors on stage and TV. Others have gone on to join the police, public services and even priesthood.

In summary, a degree in Welsh gives you a sought after qualification and a number of career paths to choose from.

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Mynediad yn 2021:

Rhaglen 3 blynedd: Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, City & Guilds, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Rhaglen 2 flynedd:

 • Gradd gyntaf (2.ii neu uwch) mewn pwnc arall o Brifysgol Bangor neu sefydliad achrededig arall.
 • Ystyrir myfyrwyr hyn gyda phrofiad perthnasol.

Os ydynt yn gobeithio ymarfer fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr ar ôl graddio, dylai darpar fyfyrwyr fod yn ymwybodol y bydd rhaid iddynt gyflawni gofynion y Solicitors Regulation Authority neu’r Bar Standards Board i fod yn gymwys. Byddai hyn yn cynnwys cyflawni gofynion sy’n berthnasol i droseddau ac ymddygiad troseddol. Cynghorir myfyrwyr gyda chollfarn droseddol i gysylltu a’r corff proffesiynol perthnasol am gyngor.

Mynediad yn 2020:

Rhaglen 3 blynedd: Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, City & Guilds, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Rhaglen 2 flynedd:

 • Gradd gyntaf (2.ii neu uwch) mewn pwnc arall o Brifysgol Bangor neu sefydliad achrededig arall.
 • Ystyrir myfyrwyr hyn gyda phrofiad perthnasol.

Os ydynt yn gobeithio ymarfer fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr ar ôl graddio, dylai darpar fyfyrwyr fod yn ymwybodol y bydd rhaid iddynt gyflawni gofynion y Solicitors Regulation Authority neu’r Bar Standards Board i fod yn gymwys. Byddai hyn yn cynnwys cyflawni gofynion sy’n berthnasol i droseddau ac ymddygiad troseddol. Cynghorir myfyrwyr gyda chollfarn droseddol i gysylltu a’r corff proffesiynol perthnasol am gyngor.

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

Bangor University offers International Incorporated Bachelor Degrees for International students whose High School qualification is not equivalent to the UK school leaving qualification. The first year (or Year 0) is studied at Bangor International College, an embedded College on our University campus and delivered by Oxford International Education Group.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

Cymraeg:

Costau dewisol:

Gall myfyrwyr ddewis prynu llyfrau os ydynt am gael eu copïau eu hunain, ond nid yw hyn yn orfodol (bydd yr holl lyfrau ar gael yn y llyfrgell). Bydd union faint y gost hon yn dibynnu’n llwyr ar y myfyriwr unigol, ond gellid amcangyfrif y bydd nifer o fyfyrwyr yn dewis gwario rhyw £20 y modiwl.

Os bydd myfyrwyr yn mynychu’r seremoni raddio, telir c.£12 am docyn i’r myfyriwr a dau westai, a rhyw c.£40 i logi gŵn (gall y prisiau hyn newid).

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Y Gyfraith 
Ffôn: +44 (0) 1248 382085
E-bost: law@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/law/

Why study at the Bangor Law School

 • The School’s active mooting programme enables law students to develop all-important advocacy skills. Our students have had success in mooting competitions at national, European and international levels, and in 2014, we opened a £25,000 replica courtroom on campus.
 • Our class sizes are considerably smaller than those of many other UK law school, giving lecturers the opportunity to get to know students on a first-name basis.
 • We have a dedicated Law library managed by a professional law librarian.
 • Our international body of staff is made up of experts in fields including International Law, Intellectual Property Law, European Law, Procurement Law, Competition Law, Finance Law and Devolved Government. 
 • As graduates of many of the world’s leading universities, they have substantial experience at professional and academic level and are widely published in leading journals. 
 • This expertise is reflected in the teaching, through which students develop a thorough understanding of contemporary legal systems and issues with a worldwide perspective.

LLB Degrees

 • Every Bangor LLB is a Qualifying Law Degree (QLD) and is recognised by the Law Society, the Bar Council of England and Wales, and the Law Society of Ireland for professional purposes. This means that Bangor LLB graduates will have completed the academic stage of training for the legal professions in England, Wales and Ireland.
 • Our three-year LLB in Law and our four-year LLB degree schemes combining Law with a European language (French, German, Italian or Spanish) are recognised by the Bar Council of India for professional purposes, provided that they are taken in accordance with the terms of the Bar Council of India recognition criteria (further information).
 • As all Bangor LLB degrees have QLD status, graduates may enter directly onto the Legal Practice Course (LPC) to become solicitors or the Bar Professional Training Course (BPTC) to become barristers.
 • Bangor LLB degree holders are eligible to take the Law Society of Ireland entrance exams: FE-Is.
 • The degrees address the British, European and International dimensions of the contemporary legal environment and development.
 • We have a dedicated degree scheme in Law with English as a second language for students from overseas whose first language is not English.
 • Welsh students may undertake tutorials in all of the foundation subjects in either English or Welsh, opt for an LLB in Law with Welsh, and undertake a few modules taught entirely through the medium of Welsh.

Why study at the School of Welsh and Celtic Studies

School Excellence Scholarships - Rewarding Academic Achievement: students who start a BA course in the Schools of Modern Languages & CulturesMusicPhilosophy & Religion or Welsh will be eligible for an MA Scholarship. These scholarships will be available to UK, EU and International students who have completed a  BA degree in one of these Schools in Bangor University; achieved a 2:1 or above, and gained a place on a one-year full-time Taught Masters programme based in one of the Schools above. BA students who graduate with a 1st class degree will automatically receive a full tuition fee waiver for the MA. BA students who graduate with a 2:1 degree will automatically receive a fee reduction, and pay £1,000 fees for the MA. For more information about these scholarships please contact: cah@bangor.ac.uk.

A degree in Welsh gives you the opportunity to study one of the oldest languages in Europe. You’ll be able to learn more about the poetic traditions and some highlights of the prose tradition.

John Morris-Jones, one of the most important scholars and successful poets in Wales, was the first Professor of Welsh at Bangor. One of his most famous students at the beginning of the twentieth century was Kate Roberts, an author who was later crowned the queen of literature in Wales.

During your time at the School of Welsh you will also get the chance to study the work of many more of the department’s graduates, some of whom are well known litterateurs of the twentieth century, such as:

 • Islwyn Ffowc Elis
 • Eigra Lewis Roberts
 • Angharad Tomos
 • Sonia Edwards
 • R. Williams Parry
 • Gwyn Thomas
 • Alan Llwyd
 • Nesta Wyn Jones
 • Einir Jones
 • John Gwilym Jones
 • William R. Lewis
 • Dewi Wyn Williams

Academic discipline

The fact that we’ve had creative writers such as R. Williams Parry and John Gwilym Jones on our staff in the past, and William R. Lewis, Gerwyn Wiliams, Jason Walford Davies and Gwyn Thomas being current staff at the department, is a clear sign of our commitment as an academic discipline.

Student support

One of our main priorities as a department is our students’ wellbeing. All our students are given a Personal Tutor that will be on hand to give help and advice about your academic work and personal difficulties. Also, to make sure that all our students get the best start at University, every first year student will be appointed a Peer Guide to help them settle in. The second and third year students will be there to help you during your first week as a student and beyond.

We also guarantee all first year students a place in our halls of residence. The most popular halls of residence with Welsh students is Neuadd John Morris Jones, home to centuries of Welsh students at Bangor for many years.

Writing in Welsh

A whole section of the School’s website is devoted to collating all the online resources that are available to help you write in Welsh.

Click here to gain access to this resource.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps