Dr Andrew McStay

Enw
Dr Andrew McStay
Swydd
Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliant y Cyfryngau
E-bost
mcstay@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 ())1248 382740
Lleoliad
Anecs Neuadd John Philips

Blog

http://advertising-communications-culture.blogspot.com/

Ymchwil

Diddordebau ymchwil allweddeiriau
Hysbysebu, a-signification, autopoiesis, biobŵer, creadigrwydd, seiberneteg, dataveillance, cyfraith a rheoliadau hysbysebu digidol, diwylliannau’r cyfryngau, gwleidyddiaeth rwydwaith, ffenomenoleg, preifatrwydd, diwylliant firaol.

Proffil
Un ffordd neu’r llall, mae fy niddordebau ymchwil yn troi o amgylch hysbysebu. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn yr effeithiau newydd y mae cyfryngau wedi’u rhwydweithio’n eu cael ar hysbysebu yn gyffredinol. Mae’r rhain yn eang iawn, ond hyd yma mae fy ngwaith yn y maes hwn wedi ymdrin â deall cysylltiadau wedi’u personoli a rhai autopoietig gyda systemau hysbysebu; goblygiadau hysbysebu digidol i breifatrwydd; diwylliannau firaol a hysbysebu; moeseg, cyfraith a rheoleiddio hysbysebu digidol; a swyddogaeth creadigrwydd mewn hysbysebu. Mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr sydd eisiau gwneud ymchwil ym meysydd hysbysebu, creadigrwydd, diwylliant digidol, cyfryngau digidol neu breifatrwydd.

Cyn dod i Brifysgol Bangor, bûm mewn swyddi darlithio ym Mhrifysgol Bournemouth a Phrifysgol y Celfyddydau Llundain (LCC).

Dyletswyddau Dysgu Presennol

Cyrsiau Israddedig
Media Culture (Year 1)
Introduction to Media (Year 1)
Cultural Economy of the Media (Year 2)
Research and Methods (Year 3)

Detholiad o gyhoeddiadau

Monograffau

McStay, A. (forthcoming) Emotional AI: The Rise of Empathic Media. London: Sage.

McStay, A. (forthcoming) Privacy and the Media. London: Sage.

Bakir, V. and McStay, A. (forthcoming) Wearable Media: A Critical Account of Social Implications. London: Routledge. 

McStay, A. (forthcoming) Digital Advertising (Second Edition). London: Palgrave-Macmillan.

McStay, A. (2014) Privacy and Philosophy: New Media and Affective Protocol. New York: Peter Lang.

McStay, A. (2013) Creativity and Advertising: Affect, Events and Process. London: Routledge. 

McStay, A. (2011) The Mood of Information: a Critique of Online Behavioural Advertising. New York: Continuum. 

McStay, A. (2009) Digital Advertising. London: Palgrave-Macmillan. 

Papurau mewn cyfnodolion

McStay, A. (2011/ I ddod) Profiling Phorm: An Autopoietic Approach to the Audience-as-Commodity. Surveillance and Society.

McStay, A. (2010) Understanding Audience's Perceptions of Creativity in Online Advertising: The Benefits of a Qualitative Approach. The Qualitative Report. 15(1), 37-58.

McStay, A. (2007) Regulating the Suicide Bomber: A Critical Examination of Viral Advertising and Simulations of Self-Broadcasting. Ethical Space: Journal of Communication. 4(1/2), 40-48.

McStay, A. & Bakir, V. (2006) Privacy, Online Advertising and Marketing Techniques: The Paradoxical Disappearance of the User. Ethical Space: Journal of Communication. 3(1), 24-31.

Gwerslyfrau

Long, P.; Wall, T.; Bakir, V. & McStay, A. (2009/2011 2nd ed) Media Studies: Texts, Production and Context. London: Pearson Education.

Penodau mewn Llyfrau

Bakir, V. & McStay, A. (2008) “When the Script runs out … what happens to The Polarised War Body? Deconstructing Western 24/7 News Coverage of Operation Iraqi Freedom 2003”. In K. Randell & S. Redmond (eds.) The War Body on Screen, p. 165-181. Continuum: London.

McStay, A. (2007) “Trust, Data-mining and Instantaneity: The Creation of the Online Accountable Consumer”. In V. Bakir & D. Barlow (eds.) Communication in the Age of Suspicion: Trust and the Media, p. 193-210. Palgrave-Macmillan: London.

Adolygiadau ac adolygu cyfoedion

Rwyf wedi adolygu ar gyfer y canlynol: The Times Higher Education Supplement, New Media and Society, Emerald, Sage ac The Association of Internet Researchers.

Cyflwyniadau Gwadd

McStay, A. (2016) Empathic Media: The Case of Gaming, Stanford University.

McStay, A. and Bakir, V. (2016) Veillant Media: ‘Veillant Panoptic Assemblage’ and ‘Emotiveillance, University of Toronto.

Rethinking Advertising: From Being to Becoming (2012) For Your Eyes Only: Privacy, Empowerment and Technology in the Context of Social Networks, Brussels, Belgium.

Exploring the Cultural Contours of Digital Advertising (2010) The Media Studies Conference, British Film Institute (BFI), London.

Towards an autopoietic conception of behavioural advertising audiences (2010) Media, Culture and Journalism Research Seminars, University of Glamorgan.

Exploring Audiences in Web 2.0 (2008) Media Research: New Issues, Perspectives and Methods, Institute of Art and Design, Birmingham City University.

Gwobrau Addysgu

  • £500 Gwobr Addysgu a Dysgu (2008) gan HEFCE/TQEF i gydnabod rhagoriaeth mewn cefnogi addysgu a dysgu.                          
  • £500 Gwobr Addysgu a Dysgu (2007) gan HEFCE/TQEF i gydnabod rhagoriaeth mewn cefnogi addysgu a dysgu.                          

Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol

Rwy’n aelod o’r Association of Internet Researchers AOIR ac o MeCCSA.