Proffil o Dyfrig Jones

Enw
Dyfrig Jones
Swydd
Darlithydd mewn Astudiaethau’r Cyfryngau a Chynhyrchu Cyfryngol, Swyddog Amserlennu, Swyddog Moeseg
E-bost
cos802@bangor.ac.uk
Ffôn
+ 44 (0) 1248 388456
Lleoliad
Neuadd JP

Bywgraffiad

Penodwyd Dyfrig Jones yn ddarlithydd mewn cyfryngau ac ymarfer creadigol ym Medi 2008, yn dilyn cyfnod yn gweithio yn y diwydiannau creadigol Cymreig. Cyn cael ei benodi, bu'n gweithio fel cynhyrchydd-gyfarwyddwr teledu, newyddiadurwr, beirniaid diwylliannol a, rhwng Tachwedd 2006 a Mawrth 2009, fel golygydd cylchgrawn Barn.

Rhwng 2009 a 2013 roedd Dyfrig yn aelod o Awdurdod S4C, y corff sydd yn goruwchwylio a gosod cyfeiriad strategol S4C. Yn ystod y cyfnod yma roedd Dyfrig yn ran o sefydlu Fforwm Cyfryngau Newydd y Sianel, a gweithredodd fel Cadeirydd y fforwm. Nod y fforwm oedd datblygu strategaeth ar-lein newydd i'r darlledwr.

Yn ystod 2010 i 2014, bu Dyfrig yn arwain ar gynllun i ail-ddatblygu Neuadd Ogwen ym Methesda. Arferai'r neuadd bentref hon fod ym meddiant Cyngor Cymuned Bethesda, ac arweiniodd Dyfrig dim o gwmni Tabernacl (Bethesda) Cyf, a lwyddodd i sicrhau grant o dros £800,000 i ddatblygu'r gofod. Ail-agorwyd Neuadd Ogwen yn Awst 2014 fel canolfan gelfyddydol gymunedol, sydd wedi derbyn clod gan y gymuned leol a thu hwnt.

Mae Dyfrig yn gyn-aelod etholedig o Gyngor Gwynedd a Chyngor Cymuned Bethesda, gan gynrychioli ward Gerlan yn enw Plaid Cymru. Ar hyn o bryd, ef yw Cadeirydd Pwyllgor Craffu Corfforaethol Cyngor Gwynedd.

Yn ystod ei gyfnod ym Mangor, mae Dyfrig wedi llwyddo i ennill grantiau i ddatblygu dysgu ac ymchwil yn y Brifysgol, o Oleufa Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae hefyd yn gyd-ymchwilydd ar gyfres seminarau DATA-PSST, sydd wedi ei ariannu gan yr ESRC

Dysgu

Mae Dyfrig yn dysgu ymarfer a theori'r cyfryngau, drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Y ddau faes sydd o ddiddordeb pennaf iddo yw'r ffilm ddogfen, a darlledu cyhoeddus, ac mae'n dysgu y ddau bwnc, ynghyd a sawl maes perthnasol arall.

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae Dyfrig yn gweithio tuag at ei Ddoethuriaeth, gan ymchwilio i'r strwythurau cyfreithiol a sefydliadol sydd yn rheoli a rheoleiddio darlledu cyhoeddus yn y DU, Iwerddon a Gogledd America. Mae Dyfrig yn aelod o Bwyllgor Llywio Cyfrwng, y gymdeithas Gymreig ar gyfer astudiaethau'r cyfryngau a ffilm. Mae wedi adolygu erthyglau academaidd i gyfnodolyn Cyfrwng ynghyd ac Audio-Visual Thinking ac Information, Communication and Society.

Cyhoeddiadau

Islamic Aliens: Marvel's Heroes Post-9/11 in Darowski, Joseph (Ed.) Ages of the Avengers: Essays on Earth’s Mightiest Heroes in Changing Times. [2014] Jefferson, NC: McFarland