Cyrsiau Israddedig

BCS Education AffiliateRydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau yn yr Ysgol Cyfrifiadureg.

Ble bynnag mae’n briodol, rydym yn ceisio derbyn achrediad a chymwysiadau oddi wrth y British Computer Society. Ynghyd â dynodi bod ein cyrsiau’n cydymffurfio â safonau’r prif sefydliadau yma, pe baech yn derbyn anrhydedd ail ddosbarth neu uwch, mae’r achrediad hefyd yn golygu y byddwch wedi’ch esgusodi’n awtomatig rhag arholiadau mynediad y cyrff yma. Bydd hyn yn rhoi’r hawl i chi ymgeisio am aelodaeth ac, ymhen amser, ennill statws siartredig.

Astudio trwy’r Gymraeg

Nid oes cyrsiau ar gael yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg mewn Cyfrifiadureg. Mae modd i fyfyrwyr astudio rhai o’r modiwlau cyfrwng Cymraeg canlynol fel rhan o’r cyrsiau Cyfrifiadureg ar gyfer Busnes:

  • Cyflwyniad i Fusnes/Rheolaeth
  • Cyflwyniad i Farchnata
  • Economeg 1
  • Economeg 2

Hefyd, gall myfyrwyr astudio’r modiwl cyfrwng Cymraeg Systemau Gwybodaeth a’r modiwl dwyieithog Project Unigol Cyfrifiadureg fel rhan o’r cyrsiau Cyfrifiadureg, Cyfrifiadureg ar gyfer Busnes a Thechnolegau Creadigol. Yn ogystal, bydd darlithwyr sy’n siarad Cymraeg ar gael i sgwrsio am eich gwaith o dro i dro yn ein holl bynciau.

Cyrsiau cyfrwng Saesneg