Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Pryd?

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais drwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen UCAS. Byddwn yn eich gwahodd i ddod i ddiwrnod ymweld UCAS. Bydd costau teithio hyd at £50 ar gael i helpu tuag at gost eich ymweliad.

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS
  • Dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018
  • Dydd Mercher 21 Chwefror 2018
  • Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

I gael rhagor o wybodaeth am ddiwrnodau ymweld UCAS, anfonwch e-bost atom yn: cs.admissions@bangor.ac.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am raglen ddiwrnodau ymweld UCAS, gweler yma.