Myfyrwyr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol

Ieithoedd a Diwylliannau Modern

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Pam Astudio Ieithoedd a Diwylliannau Modern?

Ym Mangor fe gewch gymuned ôl-raddedig fywiog sy'n ehangu a byddwch yn rhan o awyrgylch dysgu clos a chefnogol.  Byddwch yn:

  • Cael cyfle i gynnal project ymchwil helaeth o'ch dewis dan arweiniad agos ac arbenigol;
  • Ehangu a dyfnhau eich ymwneud beirniadol ag ieithoedd a diwylliannau Ewropeaidd modern a'u cyd-destunau;
  • Dod yn rhan o gymuned ymchwil gyfoethog sydd â mynediad at ddatblygiadau diweddaraf yn y maes;
  • Datblygu sgiliau a gwybodaeth allweddol a dod yn ymchwilydd annibynnol;
  • Elwa o astudio mewn prifysgol wirioneddol ddwyieithog.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Mae'r rhai sy'n astudio Ieithoedd Modern ar lefel ôl-raddedig mewn sefyllfa dda i ddilyn diddordebau ymchwil sy'n ymwneud â chyd-destun Ewropeaidd, gyda golwg ar yrfa benodol mewn nifer o feysydd, megis busnesau cenedlaethol a rhyngwladol, addysg, cyfieithu, rheolaeth ddiwylliannol neu'r cyfryngau. 

Mae hefyd yn sylfaen ardderchog i fyfyrwyr sydd eisiau parhau i lefel PhD.

Ein Hymchwil o fewn Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Mae ein proffil rhyngwladol yn deillio o waith deinamig ein staff academaidd ac ymchwil, sydd wedi creu projectau o bwys yn unigol ac ar y cyd ag eraill ym meysydd hanes, diwylliannau a gwleidyddiaeth y byd Ffrengig,  Almaenaidd, Sbaenaidd ac Eidalaidd, gydag arbenigedd cynyddol mewn Astudiaethau Cyfieithu ac Astudiaethau Tsieineaidd. 

Mae projectau ar y cyd ar draws y gwahanol feysydd iaith yn golygu bod gan yr ysgol ddiwylliant ymchwil bywiog a thraws-ddisgyblaethol sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at y cyrsiau ôl-radd. Mae gennym gryfderau arbennig ym meysydd ymdrin â diwylliannau Ffrangeg a Sbaeneg ôl-drefedigaethol, gwleidyddiaeth cofio a choffáu, llên teithio, Astudiaethau Catalanaidd a Galisaidd, troseddu trefnedig yn yr Eidal,  cyfieithu, pŵer a disgwrs beirniadol, ffilm a hunaniaethau cenedlaethol, diwylliant poblogaidd a chomics, diwylliannau materol a thestunau materol, diwylliannau gweledol a chelf gyfoes.   Mae arbenigedd ymchwil traws-ddisgyblaethol yn arbennig o gryf ym meysydd astudiaethau cof, ieithoedd a diwylliannau lleiafrifol,  astudiaethau teithio, astudiaethau diwylliannol trefol, trosglwyddo diwylliannol, a chyfieithu a newidiadau economaidd-wleidyddol.

Mae'r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru yn ddim ond un enghraifft o ymchwil iaith ym Mhrifysgol Bangor.  Mae'n ganolfan ymchwil gyda'r mwyaf blaenllaw yn y byd yn ei maes a'i nod  yw hyrwyddo ac atgyfnerthu ymchwil a dysgu astudiaethau Galisaidd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol, gan fanteisio ar safle amlwg Prifysgol Bangor ym maes Astudiaethau Iberaidd ac enw da Prifysgol Bangor yn fyd-eang fel canolfan ymchwil i ieithoedd a diwylliannau lleiafrifol, astudiaethau Celtaidd a dwyieithrwydd. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?