Dosbarthiadau Ffitrwydd

Am ein dosbarthiadau

Os ydych chi eisiau herio'ch hun, gall yr ymarfer hwn ddod â'ch ffitrwydd i'r lefel nesaf.

Cyflawni ffitrwydd trwy amrywiaeth o ddisgyblaethau hyfforddiant ymwrthiant gyda chydrannau o CF wedi eu taflu fewn i’r cymysgedd. 

Nid yw’r dosbarth yma mor uwch-dwyter â HIIT81, efallai bydd cychwynwyr/dechreuwyr neu rhywun sydd ddim eisiau gwneud gwaith uwch-dwyster eisiau rhoi cynnig ar y dosbarth yma yn gyntaf.
 

Ni ellir gorbwysleisio cael craidd cryf. Nod y dosbarth hwn yw magu cyhyrau craidd cryf drwy symudiadau statig a deinamig. 

I fwynhau corffoledd cyffredinol er mwyn ffyrfder cyflawn y corff, mae’r dosbarth hwn yn targedu’r holl rhannau hynny sy’n anodd i’w siapio, trimio a thynhau. 

Gan ddefnyddio pwysau eich corff a stepen, mae'r ymarfer dwyster uchel cyffrous a deinamig hwn yn dod â dimensiwn arall i'ch hyfforddiant.

Dosbarth aerobig ysgafn, llawn hwyl i bobl dros 50 oed yn canolbwyntio ar ystwytho, cryfhau a thynhau’r cyhyrau. 

Byrstiau o hyfforddiant ymwrthiant uwch-dwysteri gynnyddu eich cryfder, cyflymder a phŵer trwy symudiadau o godi-pwysau Olympaidd, Kettlebell, Dymbel, ac Ymarferion Pwysau’r-corff sy’n rhoi’r canlyniadau sy’n cyfri.

Mae'r dosbarth hwn yn defnyddio ymarferion pwysau'r corff ac amrywiaeth o wahanol offer i dargedu'r holl gyhyrau mawr, a gyda phob sesiwn yn wahanol, bydd ganddyn nhw yr un nòd o roi ymarfer i’r corff cyfan.

Mae’r dosbarth hwn yn seiliedig ar ddefnyddio cyfarpar ymarfer corff ac yn cyfuno ffitrwydd cardiofasgwlaidd ac ymarferion gwrthiant i gryfhau’r cyhyrau.

Mae ‘Kettlebells’ yn helpu i wella eich cryfder a’ch ffitrwydd yn y sesiwn egnïol hon sy’n herio eich corff yn barhaol i roi’r canlyniadau ‘rydych eu heisiau. 
 

Cymysgedd o hyfforddiant cardio ac ymwrthedd yn gweithio gyda'i gilydd i gael ymarfer corff hwyliog a dynamig.

Ymarfer seiclo dan do effeithiol sy’n addas i bob lefel. Mae’r dosbarth yn eich galluogi i weithio yn ôl eich gallu. Chi sydd i benderfynu pa mor galed yr ydych am weithio

Bydd y dosbarth hwn o fudd i’ch lles corfforol a meddyliol, trwy helpu i gynyddu eich hyblygrwydd a’ch anadlu. 

Mae hyblygrwydd a symudedd yn ffactorau pwysig yn ein bywyd bob dydd, os ydyn nhw wedi'u cyfyngu gellir cyfyngu symudiad ein corff. Nòd y dosbarth hwn yw gwella'r ddau ffactor hynod bwysig hyn felly cymerwch seibiant o'ch diwrnod prysur i ganolbwyntio arnoch chi'ch hun!

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?