Castell Caernarfon

Archaeoleg Geltaidd Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Ionawr 2023/24 & Medi 2023/24

Manylion y Cwrs

 • Mis Dechrau Medi & Ionawr
 • Cymhwyster MA
 • Hyd 1 - 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Lleoliad seminar gyda'r tiwtor a myfyrwyr yn edrych ar ddogfen hanesyddol

Darllen mwy: Hanes a Threftadaeth

Mae rhaglenni Hanes a Hanes Cymru yn darparu hyfforddiant ar lefel uchel ym meysydd hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar, modern a chyfoes, ynghyd â gweddill Prydain ac Ewrop. Mae'r cwrs hwn yn pwyso ar arbenigedd heb ei hail ein tîm o haneswyr Cymreig yn yr adran i gynnig cynllun gradd sy'n addas i rai sydd wedi astudio hanes Cymru yn y gorffennol a'r rhai y mae'n faes astudio newydd iddynt.

Myfyriwr yn dadansoddi deunydd

Darllen mwy: Archeoleg

Mae astudio am radd ôl-raddedig mewn Archeoleg ym Mangor yn unigryw o ran amrywiaeth, cadwraeth ac ystod gronolegol yr archeoleg sydd ar garreg y drws fel petae. Nod ein rhaglenni ôl-raddedig yw meithrin dealltwriaeth fanwl a beirniadol o Archeoleg. Cewch sgiliau trosglwyddadwy allweddol i fynd i mewn i ystod o alwedigaethau yn llwyddiannus neu barhau â'u gyrfa academaidd.

LLun o ddesg a llyfr lledr, sgrol a phluen

Darllen mwy: Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol

Mae cynllun MA ‘Y Celtiaid’ yn gwrs Astudiaethau Celtaidd a rydd ichi’r cyfle i archwilio amrywiol agweddau ar hanes, llenyddiaethau ac ieithoedd y Celtiaid – o agweddau theoretig ac ymarferol ar archaeoleg Oes yr Haearn, hyd at lenyddiaeth ganoloesol Cymru ac Iwerddon, ac ymlaen i’r traddodiadau sy’n cael eu datblygu a’u hailddehongli yn y Cyfnod Modern.

Hysbyseb gif i hyrwyddo'r digwyddiad ôl-radd ar-lein yn cynnwys llun myfyrwir mewn darith, myfyriwr mewn labordy, person yn neidio tros afon gyda'r mynyddoedd yn gefndir, dau fyfyriwr yn cerdded ac yn sgwrsio

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?