Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Bioleg Foleciwlaidd gyda Biotechnoleg Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cymhwyster MSc
  • Hyd 1 flwyddyn
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Arbrofi prydau a dail petri

Darllen mwy: Bioleg

Mae bioleg yn ymwneud ag undod ac amrywiaeth organebau byw. Dysgir ein cyrsiau gan rai o brif arbenigwyr y byd a darlithwyr o'r safon uchaf sy'n ymwneud ag amrywiaeth o ymchwil sy'n gysylltiedig â bioleg.

Arbrawf lab

Darllen mwy: Biotechnoleg

Biotechnoleg yw defnyddio bioleg i wella ansawdd bywyd, ac iechyd ein planed. Rydym yn cynnig cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gynnal gwaith project o dan adain goruchwylwyr o fri rhyngwladol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?