Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Ymarfer Addysg Feddygol Dysgu o Bell Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Ionawr 2022/23 & Medi 2022/23

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi & Ionawr
  • Cymhwyster MA
  • Hyd 3-5 mlynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

  • Lleoliad

    ⁠Ar-lein

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd. 

Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Darllen mwy: Addysg Feddygol

Mae Addysg Feddygol ym Mangor yn hyfforddi clinigwyr heddiw i fod yn addysgwyr clinigol yfory. Mae ein cyrsiau yn caniatáu ichi ddadansoddi cymhlethdodau addysg glinigol yn systematig ac yn greadigol, gan ddefnyddio dulliau sy'n adeiladu ar eich profiad eich hun. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?