Meddyg dan hyfforddiant yn siarad â'r claf

Meddygaeth: Gogledd Cymru Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS A102
 • Cymhwyster MBBCh
 • Hyd 4 blynedd
 • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae Gwyddoniaeth Feddygol yn ymdrin â llawer o bynciau sy'n adeiladu ar sylfaen bioleg sylfaenol ac yn cynnwys meysydd arbenigedd fel Anatomeg, Ffisioleg, Patholeg, Biocemeg, Microbioleg, Bioleg foleciwlaidd, a Geneteg. Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd.

Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Darllen mwy: Meddygaeth i Raddedigion

Cyflwynir y darpariaeth Meddygaeth i Raddedigion mewn partneriaeth rhwng yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Byddwch yn manteisio ar y cryfderau presennol a geir ym mhrifysgolion Caerdydd a Bangor, sy'n cynnwys addysg feddygol, addysg ymarferwyr iechyd, ymgysylltu cymunedol, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg.