Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Gwyddorau Meddygol gyda Blwyddyn Sylfaen Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS B110
 • Cymhwyster BMedSci
 • Hyd 4 blynedd
 • Cynnig Arferol 40 - 80 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae Gwyddoniaeth Feddygol yn ymdrin â llawer o bynciau sy'n adeiladu ar sylfaen bioleg sylfaenol ac yn cynnwys meysydd arbenigedd fel Anatomeg, Ffisioleg, Patholeg, Biocemeg, Microbioleg, Bioleg foleciwlaidd, a Geneteg. Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd.