Traed babi newydd-anedig

Bydwreigiaeth Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS B720
 • Hyd 3 blynedd
 • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
 • Cynnig Arferol 112 - 120 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr nyrsio mewn sesiwn ymarferol

Darllen mwy: Nyrsio

Mae nyrsio'n broffesiwn sy'n rhoi llawer o foddhad ac sy'n esblygu'n gyson i fynd i'r afael ag anghenion y gymdeithas gyfoes. Bydd y graddau Baglor Nyrsio a gynigir ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnig gofal nyrsio tosturiol ar sail tystiolaeth.

Myfyrwyr nyrsio dan hyfforddiant

Darllen mwy: Bydwreigiaeth

Mae ein gwaith partneriaeth agos gyda phartneriaid ymarfer yn sicrhau bod ein rhaglen Baglor Bydwreigiaeth yn eich paratoi i fod yn fydwraig sy'n gallu darparu gofal bydwreigiaeth rhagorol.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats