Nyrs gofal iechyd yn darparu cefnogaeth a gofal i ŵr oedrannus

Nyrsio Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS B742
  • Cymhwyster BN
  • Hyd blynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Myfyrwyr nyrsio mewn sesiwn ymarferol

Darllen mwy: Nyrsio

Mae nyrsio'n broffesiwn sy'n rhoi llawer o foddhad ac sy'n esblygu'n gyson i fynd i'r afael ag anghenion y gymdeithas gyfoes. Bydd y graddau Baglor Nyrsio a gynigir ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnig gofal nyrsio tosturiol ar sail tystiolaeth.