Gibbon yn eistedd yn y coed

Sŵoleg gydag Ornitholeg Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS C334
  • Hyd 4 blynedd
  • Cynnig Arferol 128 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Arbrofi prydau a dail petri

Darllen mwy: Bioleg

Mae'r aelodau staff sy'n dysgu'r cyrsiau gradd hyn yn rhai o brif arbenigwyr y byd ac yn ddarlithwyr arobryn sy'n ymwneud ag amrywiaeth o ymchwil. Rydym yn gwneud defnydd helaeth o'r amrywiaeth eithriadol o gynefinoedd daearol a dyfrol lleol yn ystod cyrsiau maes a dosbarthiadau ymarferol ym mhob un o'n cyrsiau.